• "Η σχέση δικαίου και πολιτικής από τη νεωτερική στη μετανεωτερική εποχή", Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Ανάτυπο τεύχος 5/2021, σελ 575-583 [ PDF ] 


  *Προδημοσίευση από τον τόμο που εκδίδει προς τιμή της Προέδρου της Δημοκρατίας η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος

 • Evangelos Venizelos, From the relativization of the Constitution to the “augmented Constitution” , ERPL/REDP, vol. 32, no 3, autumn/automne 2020, pp 973-1017 [PDF]

 

 • «Σύνταγμα και νέες τεχνολογίες», ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ) τεύχος 4/2020, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020, σελ 542-548 [ PDF ] 

  * Εισαγωγική ομιλία στο συνέδριο με θέμα « Δίκαιο και Τεχνολογίες  στις Κοινωνίες   Διακινδύνευσης» που οργάνωσε στις 15-17.10.2020  η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τον  εορτασμό των 90 ετών από την έναρξη της λειτουργίας της. 

   
 • «The impact of the financial crisis on the constitutions of Eurozone Member States under rescue programs - Greece as a laboratory of constitutional theory»,

  European Review of Public Law (ERPL) vol. 32, no 1, spring /printemps 2020 pp 295-342 [ PDF ]


 • Εισήγηση στο ομότιτλο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Oriel College, Oxford University (18.10.2018)

 

 • Εισήγηση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής  Βιβλικής Εταιρίας με θέμα ''Βίβλος και Πολιτική'' που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 14-15.12.2018 
 • "Bible and Constitution - Thoughts on the political theology", Article by Evangelos Venizelos published in Rassegna di Teologia, (RdT 61 [2020] 115-124)

 

 • «Ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και αναθεώρηση του Συντάγματος. Σκέψεις για τη συνολική αξιολόγηση της περιόδου 2009-2019» Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ) 6/2019, σελ. 682 - 691 [ PDF ]

 

 

 

 • Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ), τεύχος 4, Δεκέμβριος 2019, σελ 386-395 [PDF ]