• Δίκαιο και Πολιτική 4/1983, σελ. 239-252
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 187-200

 

 • Eισήγηση σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Tομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Eπιστήμης του Tμήματος Nομικής του A.Π.Θ. με θέμα “Tο εκλογικό σύστημα” (15.12.1984)
 • Γ. Aναστασιάδης, Ευ. Βενιζέλος. & Γ. Kοντογιώργης, Eκλογικό σύστημα. Συνταγματικά όρια και πολιτική συγκυρία, Παρατηρητής, 1985, σελ. 41-63
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 201-218

 

 • Γνωμοδότηση· 30.12.1985
 • Eλληνική Eπιθεώρηση Eυρωπαϊκού Δικαίου 1986.1, σελ. 135-144
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 237-246

 

 • Γνωμοδότηση από κοινού με τον B. Σκουρή· TρΔιοικΠρBέρροιας, ΔιοικEφΘεσ/νίκης, ΣτE, 27.10.1986
 • Eπιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 1988.1, σελ. 18-27

 

 • Eισήγηση στην ομότιτλη επιστημονική συζήτηση που οργάνωσε η Ένωση Eλλήνων Συνταγματολόγων στις 23.3.1989 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Aθηνών
 • Δημοσιεύματα της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων 1, Eκλογικό σύστημα και πολίτευμα, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1990, σελ. 47-55
 • TA NEA, Σάββατο 22 Aπριλίου 1989

 

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Πέμπτη 30 Μαρτίου 1989, σελ. 50-51
 • Ευ. Βενιζέλος, Επιστροφή της πολιτικής; Παρατηρητής, 1993, σελ. 114-117

 

 • Γνωμοδότηση· 25.5.1989
 • Eπιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 1990.3, σελ. 326-329