• "Η σχέση δικαίου και πολιτικής από τη νεωτερική στη μετανεωτερική εποχή", Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Ανάτυπο τεύχος 5/2021, σελ 575-583 [ PDF ] 


    *Προδημοσίευση από τον τόμο που εκδίδει προς τιμή της Προέδρου της Δημοκρατίας η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος

.