• Τιμητικός τόμος για τον Αντώνη Μανιτάκη, «Το Σύνταγμα εν εξελίξει», εκδ. Σάκκουλα , 2019

 

 • Μονογραφία Ευ. Βενιζέλου, "Η οικονομική κρίση ως δικανική πρόκληση. Η καμπύλη του δικαστικού ελέγχου  της συνταγματικότητας των «μνημονιακών» μέτρων", εκδ. Σάκκουλα , 2019

  [Link: https://evenizelos.gr/mme/pressreleases/6186-2020.html ]

 

 

 • Δίκαιο και Πολιτική 6/1983, σελ. 9-21
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 379-391

 

 • Aρμενόπουλος 1985, σελ. 916-924
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 393-417
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 33-49

 

 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 485-496
 • Eπιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 1988.3, σελ. 225-235
 • Xαριστήριον. Σύμμεικτα προς τιμήν του Γεωργίου M. Παπαχατζή, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1989, σελ. 691-704
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 139-150

 

 • Παρέμβαση στο Γ´ Συνέδριο της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων με γενικό θέμα “O δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Eλλάδα. Θεσμικές ιδιομορφίες και τάσεις της νομολογίας” (Θεσσαλονίκη, 28-29.1.1988)]
 • Tο Σύνταγμα 1988.3, σελ. 454-473
 • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 13-32

 

 • Ομιλία στο συνέδριο που οργάνωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Διεθνές συνέδριο, 26-27 Απριλίου 2002, Θεσσαλονίκη
 • Συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις – Μέτρα εκτέλεσης των αποφάσεων μέσω δικαστικής συνδρομής, Πρακτικά Συνεδρίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002, σελ.281 επ.

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

[Link]

 

 

 

 • Το Σύνταγμα, 2006, σελ. 35 επ.
 • Ευ. Βενιζέλος & Κ. Χρυσόγονος, Το πρόβλημα της συνταγματικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, 2006, σελ. 11-48

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]