[Το κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος―Εισαγωγή―Ευρετήριο],

του Ευάγγελου Βενιζέλου,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001


[Σύνταγμα, εκτελεστικοί νόμοι, διεθνείς συμβάσεις]

του Ευ. Βενίζέλου σε συνεργασία με τον K. X. Xρυσόγονο,

Παρατηρητής, 1993

του Ευάγγελου Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1986