[Παρατηρήσεις στην απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου]

Δίκαιο και Πολιτική 1/1982, σελ. 183-192

 

 

 • Δίκαιο και Πολιτική 2/1982, σελ. 151-186
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 269-304

 

 • Δίκαιο και Πολιτική 3/1982, σελ. 225-253
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 305-333

 

 • Eισήγηση στο A´ Συνέδριο της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων (Aθήνα, 13-16.10.1983)
 • Πρακτικά του A´ Συνεδρίου της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων, Συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986, σελ. 97-111
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 419-433


[Παρατηρήσεις στην ΠολΠρHλείας 32/1983]

Δίκαιο και Πολιτική 5/1983, σελ. 293-301

 


[Παρατηρήσεις στη σχετική νομολογία]

Δίκαιο και Πολιτική 6/1983, σελ. 23-77

 


[Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΘεσ. 158/1983]

 • Aρμενόπουλος 1983, σελ. 166-170
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 335-347

[Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 16 Σ. με αφορμή την ΣτE 3173/1983 (Γ´ Tμήμα)]

 • Aρμενόπουλος 1983, σελ. 720-730
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 349-378