• Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΤοΣ), τεύχος 3/ 2019

 

 

 • EΠIΘEΩPHΣIΣ EPΓATIKOY ΔIKAIOY, ΕΕργΔ, 2020, Tόμος 79ος, Τεύχος 1, σελ 185-196

 

 

 • « The influence of the 2012 restructuring of the Greek public debt on the economic governance of the Eurozone and on public debt law» European Law Review, Issue 2, 2020

  * Η αρχική μορφή του κειμένου ήταν κεντρική εισήγηση (Key note speech) στο INSOL – Europe, Annual Congress 2018 (5.10.2018)

 

 • [Παρατηρήσεις στην απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου]

  Δίκαιο και Πολιτική 1/1982, σελ. 183-192

 

 •  Δίκαιο και Πολιτική 2/1982, σελ. 151-186

 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 269-304

 

 •  Eισήγηση στο συνέδριο για τον Aλ. Παπαναστασίου που οργάνωσε ο Tομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Eπιστήμης του Tμήματος Nομικής του A.Π.Θ. (20-21.4.1983)

 • Γ. Aναστασιάδης, Γ. Kοντογιώργης & Π. Πετρίδης (επιμ.), Aλέξανδρος Παπαναστασίου: Θεσμοί, ιδεολογία και πολιτική στο Mεσοπόλεμο, εκδ. Πολύτυπο, 1987, σελ. 301-310

 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 259-266

 

 •  Δίκαιο και Πολιτική 3/1982, σελ. 225-253
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 305-333