• Προσλαλιά στο συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα: “Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Σύγχρονες προκλήσεις και μεταρρυθμιστικές προοπτικές 13.3.2007
  • Ξ. Ι. Κοντάδης & Χ. Θ. Ανθόπουλος (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, Παπαζήσης, 2008, σελ. 27-29

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]


Σημειώσεις για μια «ανοικτή» προσέγγιση και τη σημασία του συνταγματικού φαινομένου

Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙΙ, 2007, σελ. 3 επ.

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

 

  • Ομιλία του στην έναρξη του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Συνταγματικού Δικαίου (Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 11-15.6.2007)
  • ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 17 Ιουνίου 2007

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]