• ΤΑ ΝΕΑ, Πολιτικός διάλογος, Δευτέρα 31 Μαΐου 1993
 • N. Bobbio, Το μέλλον της δημοκρατίας, Παρατηρητής, 1993, Πρόλογος, σελ. 7-10

 


 • Ομιλία στο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου “Συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή Ευρώπη” (7.12.2001)
 • G. Amato, G. Braibant. E. Venizelos (επιμ.), The Constitutional Revision in Today’s Europe, Esperia Publications, Λονδίνο, 2002, 30 επ., σελ. 25-39 [αγγλική μετάφραση: The New Youth of the Constitution]
 • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του Συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 113-134


Ε. Βενιζέλος, Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001. Το κείμενο του αναθεωρημένου Συντάγματος.

Εισαγωγή, Ευρετήριο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 11-14

 

 • Το Σύνταγμα, 2002.6, σελ. 845-861 [ PDF ]
 • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 135-158
 • P. Häberle, M. Morlok & V. Skouris (επιμ.), Festschrift für Dimitris Th. Tsatsos, Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, σελ. 690-702 [αγγλική μετάφραση: The Durability of the Constitutional Phenomenon in the Post-Modern Age]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]


 • Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου με θέμα “Πολιτισμοί και δημόσιο δίκαιο” (Αθήνα, 17.4.2003)]
 • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 159-174 [e]à?
 • E. Venizelos & A. Pantelis (eds.), Civilization and Public Law, Esperia Publications, 2005, pp. 36- [αγγλική μετάφραση: The universality of the constitutional civilization and the necessity for a “politicization of globalization”]


Σύνταγμα, Ελληνική Πολιτεία, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία.

Αφιέρωμα στον Δημήτρη Θ. Τσάτσο, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2004, σελ. [ ebook ]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

 

 • Προσλαλιά στο συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα: “Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Σύγχρονες προκλήσεις και μεταρρυθμιστικές προοπτικές 13.3.2007
 • Ξ. Ι. Κοντάδης & Χ. Θ. Ανθόπουλος (επιμ.), Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος;, Παπαζήσης, 2008, σελ. 27-29

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]


Σημειώσεις για μια «ανοικτή» προσέγγιση και τη σημασία του συνταγματικού φαινομένου

Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη ΙΙΙ, 2007, σελ. 3 επ.

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

 

 • Ομιλία του στην έναρξη του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Συνταγματικού Δικαίου (Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 11-15.6.2007)
 • ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 17 Ιουνίου 2007

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]