Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2008

17 Δεκεμβρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008».

Περισσότερα...

Συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης

30 Σεπτεμβρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης.

Περισσότερα...

Συγκρότηση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης

4 Ιουλίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργού Επικρατείας: «Συγκρότηση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στο σύστημα προσλήψεων

31 Μαΐου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόμου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και άλλες διατάξεις».

Περισσότερα...

Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος Ευάγγελου Παπαθανασίου

2 Μαΐου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού: Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» και κύρωση του Οργανισμού του.

Περισσότερα...

Σχετικά με τους παλιννοστούντες Ποντίους

27 Απριλίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επερώτησης Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με τους παλιννοστούντες Ποντίους.

Περισσότερα...

Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά

26 Απριλίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου».

Περισσότερα...

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.

7 Μαρτίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Περισσότερα...