• Ευ. Βενιζέλος, Ο νομοθέτης και η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Αποκλειστική αρμοδιότητα της Ολομέλειας της Βουλής και δημοκρατικό-συμμετοχικό κεκτημένο σε «Κοινοβουλευτική Επιθεώρηση», τεύχ. 5-6, 1990, σ. 73 επ.


[Παρατηρήσεις στο ΠρEπεξ ΣτE 599/1982]

Δίκαιο και Πολιτική 2/1982, σελ. 285-296


[άρθρα 77 § 2 και 12 § 1 Σ.]

  • Γνωμοδότηση από κοινού με τον Δ. Θ. Tσάτσο· 31.3.1987, ΠολΠρAθηνών
  • Nομικό Bήμα 36/1988, σελ. 1574-1580

 

  • Ομιλία σε εκδήλωση του ΣΕΒ (16.6.2005) / dialogues
  • Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2006, σελ. 374-378