των Ευ. Βενιζέλου και Κώστα Χρυσόγονου,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006
[Μετά και πριν από μία αναθεώρηση του Συντάγματος],

του Ευ. Βενιζέλου,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006

[Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας],

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους Π. Ιωακειμίδη,
Ξ. Κοντιάδη, Ν. Κωνσταντόπουλο, Β. Μαγγίνα & Δ. Τσάτσο,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2005

120
του Ευ. Βενιζέλου,

Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003
[Πέντε μελέτες για την αντοχή των συνταγματικών υλικών στην Κύπρο],

του Ευ. Βενιζέλου,

Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000
[Mειονεκτήματα της ισχύουσας ρύθμισης―Προτάσεις για την τροποποίησή της]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τον I. Mανωλεδάκη,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1993
του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1987