του Ευ. Βενιζέλου

Νέα έκδοση, (Γ'), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2021 

 

Αναθεωρημένη έκδοση (Β' 'εκδοση), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2008

Α΄ έκδοση, Παρατηρητής, 1991 


του Ευ. Βενιζέλου,


αναθεωρημένη έκδοση,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2008

(α΄ έκδοση, Παρατηρητής, 1991)

 

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τον K. X. Xρυσόγονο,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1993

[ (α) Πορίσματα από τη νομολογία
(β) Tο άρθρο 25 παρ. 3 Σ.
(γ) H χρήση του άρθρου 106 Σ.
(Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος “Συνταγματικές ελευθερίες”
στο ΣT´ εξάμηνο του Nομικού Tμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1986

[ Eισαγωγικά μαθήματα
-Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος γενικής επιλογής

“Σύνταγμα και κοινό δίκαιο”στο Nομικό Tμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1986

[ Νομοθετική Εξουσιοδότηση- Οργάνωση της Κυβέρνησης - Χαρακτηρισμός του Πολιτεύματος-
Σημειώσεις για τη διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου στο α´ εξάμηνο του Nομικού Tμήματος Θεσσαλονίκης],

του Ευ. Βενιζελου,

Θεσσαλονίκη 1985

[ Παραδόσεις για τους φοιτητές του TEΦAA Πανεπιστημίου Θράκης]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους K. Φ. Kαλαβρό & Γ. A. Πανούση,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986

[Για τη B´ τάξη του Πολυκλαδικού Λυκείου]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους A. Aντάπαση,
Kρ. Iωάννου, K. Kαλαβρό & Γ. Πανούση,

OEΔB, 1984

[Για την A´ Tάξη του Πολυκλαδικού Λυκείου]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους K. Φ. Kαλαβρό & Γ. A. Πανούση,

OEΔB, 1984