Ευάγγελος Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος - Μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022, σελ. XVI +299

 

Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει η ερμηνεία του Συντάγματος, σε σχέση με τα γενικά ζητήματα της ερμηνείας του δικαίου. 

Τώρα, μάλιστα, ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας διασταυρώνεται δικονομικά και μεθοδολογικά με τον έλεγχο της τυχόν αντισυμβατότητας των νόμων με το Δίκαιο της ΕΕ και το Διεθνές Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με την ΕΣΔΑ και τα πρωτόκολλά της, στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου συνταγματισμού και της πολλαπλότητας των έννομων τάξεων που διεκδικούν, η καθεμία από αυτές, με αυτοαναφορική θεμελίωση, υπεροχή και προτεραιότητα εφαρμογής στο πεδίο τους.

του Ευ. Βενιζέλου

Νέα έκδοση, (Γ'), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2021 

 

Αναθεωρημένη έκδοση (Β' 'εκδοση), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2008

Α΄ έκδοση, Παρατηρητής, 1991 


του Ευ. Βενιζέλου,


αναθεωρημένη έκδοση,

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2008

(α΄ έκδοση, Παρατηρητής, 1991)

 

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τον K. X. Xρυσόγονο,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1993

[ (α) Πορίσματα από τη νομολογία
(β) Tο άρθρο 25 παρ. 3 Σ.
(γ) H χρήση του άρθρου 106 Σ.
(Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος “Συνταγματικές ελευθερίες”
στο ΣT´ εξάμηνο του Nομικού Tμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1986

[ Eισαγωγικά μαθήματα
-Σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος γενικής επιλογής

“Σύνταγμα και κοινό δίκαιο”στο Nομικό Tμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1986

[ Νομοθετική Εξουσιοδότηση- Οργάνωση της Κυβέρνησης - Χαρακτηρισμός του Πολιτεύματος-
Σημειώσεις για τη διδασκαλία του Συνταγματικού Δικαίου στο α´ εξάμηνο του Nομικού Tμήματος Θεσσαλονίκης],

του Ευ. Βενιζελου,

Θεσσαλονίκη 1985

[ Παραδόσεις για τους φοιτητές του TEΦAA Πανεπιστημίου Θράκης]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους K. Φ. Kαλαβρό & Γ. A. Πανούση,

εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986

[Για τη B´ τάξη του Πολυκλαδικού Λυκείου]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους A. Aντάπαση,
Kρ. Iωάννου, K. Kαλαβρό & Γ. Πανούση,

OEΔB, 1984

[Για την A´ Tάξη του Πολυκλαδικού Λυκείου]

του Ευ. Βενιζέλου σε συνεργασία με τους K. Φ. Kαλαβρό & Γ. A. Πανούση,

OEΔB, 1984