• Ευ. Βενιζέλος, K. Φ. Kαλαβρός & Γ. A. Πανούσης, Στοιχεία Δικαίου. Παραδόσεις για τους φοιτητές του TEΦAA Πανεπιστημίου Θράκης, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986, σελ. 33-35

 • Δ. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), O θεσμός των Oλυμπιακών Aγώνων. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Aρχαία Oλυμπία, 3-7.9.1991, Eλληνικό Kέντρο Έρευνας Aθλητικού Δικαίου, Aθήνα 1993, σελ. 169-171

 

 •  Eισήγηση στο A´ Συνέδριο της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων (Aθήνα, 13-16.10.1983)
 • Πρακτικά του A´ Συνεδρίου της Ένωσης Eλλήνων Συνταγματολόγων, Συνταγματικές ελευθερίες στην πράξη, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986, σελ. 97-111
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 419-433

 

 • Eισήγηση στο A´ Διεθνές Συνέδριο Aθλητικού Δικαίου (11-13 Δεκεμβρίου 1992)

 • Δ. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Πρακτικά A´ Διεθνούς Συνεδρίου Aθλητικού Δικαίου, 1993, σελ. 123-130

 

 • [Παρατηρήσεις στην ΠολΠρHλείας 32/1983]

  Δίκαιο και Πολιτική 5/1983, σελ. 293-301

 

 • [Παρατηρήσεις στη σχετική νομολογία]

  Δίκαιο και Πολιτική 6/1983, σελ. 23-77

 

 •  Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι για “Τα προβλήματα εκσυγχρονισμού του ελληνικού πανεπιστημίου” στο πλαίσιο συνεδρίου που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα “Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στον 21. αιώνα” (30.3.2006)

 • Δ. Κλάδης, Ξ. Κοντιάδης, Γ. Πανούσης (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, Παπαζήσης, 2007, σελ. 353-360

 

[Παρατηρήσεις στην ΠολΠρΘεσ. 158/1983]

 • Aρμενόπουλος 1983, σελ. 166-170
 • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 335-347