• [Συνέντευξη για την αναθεώρηση] Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου «Διάλογοι», Μάρτιος 200642.
  • Νομικός Κόσμος, Φθινόπωρο 2006, σελ. (excerpt)

[Διαβάστε τη συνεντεύξη, εδώ]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]