• Ε. Βενιζέλος, Συνταγματική αυτοσυνειδησία ή αναθεωρητικός οίστρος; Μετά και πριν από μία αναθεώρηση του Συντάγματος, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006
  • Ξ. Κοντιάδης (επιμ.), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Αποτίμηση και προτάσεις για μια νέα συνταγματική μεταρρύθμιση, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, σελ. 987-1073

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]