• Ομιλία στο διεθνές συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου “Συνταγματική αναθεώρηση στη σημερινή Ευρώπη” (7.12.2001)
  • G. Amato, G. Braibant. E. Venizelos (επιμ.), The Constitutional Revision in Today’s Europe, Esperia Publications, Λονδίνο, 2002, 30 επ., σελ. 25-39 [αγγλική μετάφραση: The New Youth of the Constitution]
  • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του Συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 113-134