• Το Σύνταγμα, 2002.6, σελ. 845-861
  • Ευ. Βενιζέλος, Το μέλλον της δημοκρατίας και η αντοχή του συντάγματος, Πόλις, 2003, σελ. 135-158
  • P. Häberle, M. Morlok & V. Skouris (επιμ.), Festschrift für Dimitris Th. Tsatsos, Nomos Verlagsgesellschaft, 2003, σελ. 690-702 [αγγλική μετάφραση: The Durability of the Constitutional Phenomenon in the Post-Modern Age]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]