• Εισήγηση στις διαλέξεις “Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη” του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου με θέμα “Η προοπτική ενός συντάγματος για την Ευρώπη” (Θεσσαλονίκη, 21.2.2003).
  • Η ίδια εισήγηση στα γαλλικά παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2003 στο Παρίσι, στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
  • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 65-92