• Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Α.Π.Θ. “Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη” (Θεσσαλονίκη, 28.2.2003)
  • Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 93-117
  • Α. Μανιτάκης & Λ. Παπαδοπούλου (εκδ.), Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 27-42
  • Revue Européenne de Droit Public, Vol. 16, No. 1, Spring 2004, pp. 19-32 [αγγλική μετάφραση: European Constitution: A Challenge for Constitutional Theory]
Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος