• Άρθρο στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"- το έκτο από τη σειρά επτά άρθρων που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος, 14.11.2018

    [ Link: https://evenizelos.gr/mme/articlesinthepress/419-articles2018/5889-fake-news.html 

  • Ευ. Βενιζέλος, Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας, (Αθήνα: ΠΑΤΑΚΗ, 2018) σελ. 238-243