•  Δίκαιο και Πολιτική 3/1982, σελ. 225-253
  • Ευ. Βενιζέλος, Mελέτες Συνταγματικού Δικαίου 1980-1987, Παρατηρητής, 1987, σελ. 305-333