• Εισήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Αθήνα, 22.4.2002)
  • Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ρόλος, σημασία, περιεχόμενο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 33-42

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος