Χαρίδημος Κ. Τσούκας (επιμ.), Για μια προοδευτική πολιτική, Καστανιώτης, 2007

 

Tags: Συνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του Συντάγματος