[Πολιτικές παρεμβάσεις],

του Ευ. Βενιζέλου,

Παρατηρητής, 1996