Στρασβούργο, 5 Φεβρουαρίου 2014

Παρέμβασης Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Έκθεση Προόδου του Μαυροβουνίου


Ως προς το Μαυροβούνιο, το Συμβούλιο, στα Συμπεράσματά του, του περασμένου Δεκεμβρίου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαυροβούνιο, την περασμένη χρονιά. Η πρόοδος αυτή συμπεριλαμβάνει τόσο τις συνταγματικές τροποποιήσεις για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, όσο και την υιοθέτηση των ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για το Κεφάλαιο 23, που αφορά τη Δικαστική Εξουσία και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και το Κεφάλαιο 24, που αφορά στον τομέα της Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας.

Το Μαυροβούνιο συνέχισε, επίσης, να εφαρμόζει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, και να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Το Συμβούλιο σημείωσε ακόμη, με ικανοποίηση, τη συμμετοχή του Μαυροβουνίου στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας, η οποία, μαζί με την τήρηση σχέσεων Καλής Γειτονίας, παραμένουν ουσιώδη στοιχεία της ενταξιακής διαδικασίας.

Πιστεύουμε ότι το Μαυροβούνιο πρέπει να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις που διαπιστώνονται στην Ετήσια Έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου καλής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που υιοθετούνται στους τομείς του κράτους δικαίου, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.

Επίσης, περαιτέρω προσπάθειες απαιτούνται, για την εφαρμογή των συνταγματικών τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν, για τη διεύρυνση της συμμετοχής στην πολιτική ζωή, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς, καθώς και για τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης.

Το Μαυροβούνιο πρέπει, επίσης, να εφαρμόσει τη στρατηγική μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης που έχει θεσπίσει και να αντιμετωπίσει την κομματικοποίηση, να ενισχύσει τη διαφάνεια, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Πολλά από τα θέματα καλύπτονται στην Έκθεσή σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να διασφαλισθεί η ελεύθερη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και να διερευνηθεί κατάλληλα και να ασκηθούν διώξεις για τα περιστατικά βίας κατά δημοσιογράφων. Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν θα πρέπει να υλοποιούνται, αποκλειστικά, προς χάριν της ΕΕ, αλλά, πρωτίστως, για να ικανοποιηθούν οι θεμιτές προσδοκίες των πολιτών του Μαυροβουνίου.

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε σωστή πορεία. Έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα, τον Δεκέμβριο, με το άνοιγμα πέντε νέων Διαπραγματευτικών Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ βασικών κεφαλαίων για τη Δικαστική Εξουσία και Θεμελιώδη Δικαιώματα και τη Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια.

Το Συμβούλιο, επίσης, έχει εξετάσει όλες τις Εκθέσεις Αντιπαραβολής του Κοινοτικού Κεκτημένου, ενώ σημαντικά Κεφάλαια θα εξεταστούν τους επόμενους μήνες. Αναμένουμε, επίσης, ότι η διαδικασία αντιπαραβολής του Κοινοτικού Κεκτημένου με τη νομοθεσία του Μαυροβουνίου θα ολοκληρωθεί κατά το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας. Συνολικά, από τα τριανταπέντε Κεφάλαια της ενταξιακής διαπραγμάτευσης, επτά έχουν ήδη ανοίξει. Από αυτά, δύο έχουν ήδη κλείσει, προσωρινά. Περισσότερα κεφάλαια προβλέπεται να ανοίξουν σε δύο ακόμα Διακυβερνητικές Διασκέψεις, που έχουν προγραμματισθεί κατά το τρέχον εξάμηνο.

Κυρίες και Κύριοι βουλευτές

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αναγνωρίζοντας και χαιρετίζοντας, για λογαριασμό της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και των κρατών μελών, το έργο του Κοινοβουλίου, αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου στην υποστήριξη της όλης διαδικασίας σταθεροποίησης στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά σας στη διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμούμε την τεχνογνωσία σας και την αφοσίωσή σας, στο σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στους εισηγητές, Doris Pack, Richard Howitt και Charles Tannock, για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».

Tags: Ελληνική ΠροεδρίαΠολιτικές Ομιλίες, 2014