Στρασβούργο, 5 Φεβρουαρίου 2014

Παρέμβασης Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την έκθεση προόδου για την ΠΓΔΜ


Σχετικά με το θέμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του 2013, κατέγραψε την πολιτική κρίση που προκλήθηκε από τα γνωστά γεγονότα στο Κοινοβούλιο στις 24 Δεκεμβρίου του 2012. Τα γεγονότα αυτά έφεραν στην επιφάνεια βαθιές διαφορές μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, που υπονόμευσαν τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να λειτουργεί με ορθό τρόπο. Η πολιτική κρίση κατέδειξε, επίσης, προβλήματα στην αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωσης από την Κυβέρνηση και ανέδειξε την ανάγκη για άμεση επανέναρξη του διαλόγου της Κυβέρνησης με τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης.

Θετική είναι ως τάση η εξέλιξη που αφορά το γεγονός πως η ευρωπαϊκή προοπτική παραμένει ως στρατηγική προτεραιότητα της χώρας αυτής, και αυτό νομίζω ότι συνιστά και τη βάση πάνω στην οποία συζητάμε.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε τη συμβολή του Ενταξιακού Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου (High Level Accession Dialogue) στην πρόοδο στα περισσότερα ζητήματα προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, και την καταπολέμηση της διαφθοράς.


Το Συμβούλιο επισήμανε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κράτος δικαίου - συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης - στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, στην ανάγκη προστασίας της ελευθερίας του λόγου, καθώς και στην κατάσταση, τη νομική και πραγματική, των μέσων ενημέρωσης. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα, που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χρειάζεται σαφήνεια στις σχέσεις κράτους και κυβερνώντος κόμματος. Αυτό σημειώθηκε και από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας.


Άποψη του Συμβουλίου είναι ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής της Συμφωνίας-Πλαίσιο της Αχρίδας, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις διεθνοτικές σχέσεις, πρέπει να ολοκληρωθεί και οι προτάσεις να εφαρμοσθούν.

Η στρατηγική που εφαρμόζεται για τους Ρομά πρέπει να εφαρμοστεί ενεργά. Η υψηλή ανεργία πρέπει να αντιμετωπιστεί και η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών να γίνει πιο αποτελεσματική.

Εξαιρετικά κρίσιμο σημείο είναι η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας. Εδώ εντάσσεται, στη σχέση καλής γειτονίας και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, το ζήτημα της εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης στην ονομασία, στο ανοιχτό ζήτημα του ονόματος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα διά του προσωπικού του αντιπροσώπου, του πρέσβη κ. Nimetz. Είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, που κρατάνε πολλά χρόνια, για το ζήτημα της ονομασίας και να καταλήξουν σε οριστική λύση.

Εμείς επιθυμούμε, ως κυβέρνηση μιλώντας τώρα, ως Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, αυτό να γίνει γρήγορα, το ταχύτερο δυνατό.

Επιτρέψτε μου μια μικρή παρέκβαση εθνικού χαρακτήρα, η ελληνική θέση είναι μετριοπαθής, συμβιβαστική, συγκεκριμένη. Είχα την ευκαιρία, στις 30 Ιανουαρίου, μιλώντας στη Βουλή των Ελλήνων, να επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι η Ελλάδα αποδέχεται ένα όνομα το οποίο είναι σύνθετο, με γεωγραφικό προσδιορισμό για τον όρο Μακεδονία. Αυτό επιτρέπει τη διάκριση από τις ελληνικές περιοχές που ονομάζονται, επίσης, Μακεδονία. Ξεπερνάμε έτσι οποιαδήποτε υπόνοια αλυτρωτισμού, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο σχέσεων καλής γειτονίας, σεβόμαστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και του κ. Nimetz.

Η πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι μια πρόταση η οποία διασφαλίζει την αξιοπρέπεια όλου του διαλόγου και όλων των πλευρών, αλλά η λύση αυτή πρέπει να είναι οριστική, πρέπει να είναι τελική, πρέπει να είναι πλήρης. Άρα, συμφωνούμε σε ένα συμβιβαστικό σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό, αλλά σε ένα όνομα για κάθε χρήση, εσωτερική και εξωτερική. Η ένσταση ότι δεν μπορεί να αλλάξει το συνταγματικό όνομα και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα δεν είναι κατανοητή στην ΕΕ, γιατί στις χώρες μέλη της ΕΕ έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι αναθεωρήσεις των εθνικών Συνταγμάτων για να προσαρμοστούμε σε αλλαγές του ευρωπαϊκού δικαίου ή στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός συνταγματικός χώρος διαμορφώνεται μέσα από συνεχείς αλλαγές στα εθνικά Συντάγματα – και βέβαια ήδη και η ίδια η Συμφωνία της Αχρίδας λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνταγματικών αλλαγών.

Κλείνει η παρένθεσή μου που ήταν εθνικού χαρακτήρα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που έχω να απευθύνομαι ενώπιων σας.

Και επανέρχομαι στις θέσεις του Συμβουλίου, το οποίο έχει, επίσης, σημειώσει τις συνεχιζόμενες υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Βουλγαρίας και προσβλέπει στην μετεξέλιξή τους σε συγκεκριμένες πράξεις και αποτελέσματα. Και εδώ έχουμε ζητήματα σχέσεων καλής γειτονίας.

Το Συμβούλιο έχει σημειώσει την πρόταση της Επιτροπής για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Θα τα εξετάσουμε αυτά τον χρόνο που έρχεται, αργότερα προς τον Ιούνιο, αλλά, βεβαίως, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι μεταρρυθμίσεις θα έχουν μεσολαβήσει στο πλαίσιο του Ενταξιακού Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της πολιτικής συμφωνίας της 1ης Μαρτίου του 2013. Το Συμβούλιο ζήτησε να υπάρξουν απτά βήματα προς την κατεύθυνση της προώθησης των σχέσεων καλής γειτονίας και της επίτευξης αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος.

Επιτρέψτε μου να προσθέσω, ότι, παρά την ενεργό συμμετοχή της χώρας αυτής σε διάφορες περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας (Regional Cooperation Council) και η Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιανατολικής Ευρώπης (South East European Cooperation Process), πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες, ώστε να υπάρξει ένας σαφής, εποικοδομητικός ρόλος στο πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής.

Δευτερολογία


Ευχαρίστησα στην αρχική μου παρέμβαση τους τρεις εισηγητές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω τώρα στη δευτερολογία μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Štefan Füle για τη δουλειά του, για την αφοσίωσή του στον σκοπό αυτό, στη διεύρυνση της ΕΕ και στην προοπτική ένταξης των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε πολύ στενή συνεργασία και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τις επόμενες μέρες θα επισκεφθώ και τις έξι πρωτεύουσες της περιοχής υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Συμβουλίου και φυσικά θα επισκεφθώ και τα Σκόπια, γιατί είναι μια ευκαιρία τώρα το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας να έχουμε μια επί τόπου συζήτηση για θέματα, τα οποία αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό και - θα μου επιτρέψετε να πω - και ευρωατλαντικό μέλλον της περιοχής.

Δεν θα αναφερθώ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και στο Μαυροβούνιο, το έκανε ήδη με πολύ συνοπτικό αλλά εύστοχο τρόπο ο Επίτροπος ο κ. Füle, επιτρέψτε μου, όχι μόνο ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, αλλά και ως Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, να δώσω ορισμένες διευκρινίσεις σε σχέση με το ζήτημα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Άκουσα πολλά αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου να προβάλουν τον ισχυρισμό ότι υπάρχει μια διμερής διαφορά ανάμεσα στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Ελλάδα σε σχέση με το όνομα, και αυτή η εκκρεμότητα, αυτή η διμερής εκκρεμότητα παρεμποδίζει την ενταξιακή πορεία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτή η περιγραφή είναι απολύτως εσφαλμένη.

Το ζήτημα του ονόματος δεν είναι μια διμερής διαφορά, το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Χουντής προηγουμένως, είναι ένα διεθνές εκκρεμές ζήτημα. Ο διάλογος, η διαπραγμάτευση, η μεσολαβητική πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα και του ειδικού του αντιπροσώπου του κ. Nimetz απορρέει από δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και βασική αρχή που διέπει τη λειτουργία της ΕΕ, βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, είναι ο σεβασμός των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Δεν είναι το ζήτημα του ονόματος που λειτουργεί ως εμπόδιο στην επιτάχυνση της διαδικασίας και στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το πρόβλημα είναι η εκπλήρωση και ο σεβασμός των γενικών κριτηρίων που πρέπει να εκπληρώνουν όλα τα κράτη μέλη, όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη μάλλον, και αυτό που ισχύει για όλα τα υποψήφια κράτη ισχύει και για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Πίσω από το όνομα υπάρχει ζήτημα σεβασμού του διεθνούς δικαίου, υπάρχει ζήτημα περιφερειακής σταθερότητας, υπάρχει ζήτημα ενός λανθάνοντος ή και έκδηλου αλυτρωτισμού, υπάρχει ζήτημα σχέσεων καλής γειτονίας. Αν υποθέταμε ότι λύνεται αύριο με έναν μαγικό τρόπο το ζήτημα του ονόματος, δε θα σήμαινε ότι ξαφνικά έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα που αφορούν τα κριτήρια ένταξης.

Ακούσατε τις παρεμβάσεις του κ. Κόβατσεφ και του κ. Στογιάνοφ. Δεν είναι παρεμβάσεις που εκφράζουν την ελληνική οπτική γωνία. Υπάρχει ένα ζήτημα σχέσεων καλής γειτονίας και με άλλες χώρες. Υπάρχει ένα πρόβλημα που τίθεται γενικότερα και, φυσικά, διευκρινίζω ότι αυτές δεν είναι οι απαντήσεις του Συμβουλίου, αυτές είναι οι παρεμβάσεις που έχω την ευκαιρία να κάνω απευθυνόμενος προς εσάς ως Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που έχει περιληφθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου του 2013. Εκεί λέγεται ρητά και υπογραμμίζεται ότι πρέπει να γίνουν χειροπιαστά βήματα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας της 1ης Μαρτίου του 2013. Εκεί λέγεται ρητά ότι πρέπει να γίνουν χειροπιαστά βήματα προς την κατεύθυνση των σχέσεων καλής γειτονίας.

Αυτό είναι το θέμα. Και το παράδοξο είναι, θα μου επιτρέψετε να πω εδώ, ότι η Ελλάδα είναι ίσως η φιλικότερη χώρα στην περιοχή για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εξακολουθούμε να είμαστε ο πρώτος ξένος άμεσος επενδυτής στη χώρα αυτή. Η Ελλάδα είναι ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός για τους πολίτες της χώρας αυτής. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι η φυσική έξοδος της χώρας αυτής προς τη Μεσόγειο. Άρα, έχουμε τις προϋποθέσεις μιας πολύ καλής και έντονης συνεργασίας, αλλά, φυσικά, για να μπορέσουμε να δώσουμε την ώθηση που θέλουμε, πρέπει να αρθούν τα αίτια του προβλήματος που αφορούν το κριτήριο των σχέσεων καλής γειτονίας.

Έχω μιλήσει ήδη αρκετές φορές με τον ομόλογό μου, έχω μιλήσει με τους αρχηγούς άλλων πολιτικών κομμάτων, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην επίσκεψή μου στα Σκόπια σε λίγες ημέρες, πιστεύω ότι θα έχουμε μια καθαρότερη εικόνα, αλλά θέλω, με κάθε τρόπο, να διευκρινίσω ότι δεν πρόκειται για μια επιδερμική προσέγγιση που αφορά μια εμμονή ή ένα στερεότυπο, το όνομα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε στην ιστορική του διάσταση, στη θεσμική του διάσταση, και πρέπει να το δούμε με βάση αυτό το κριτήριο που σας είπα, δηλαδή το τι πρέπει να πληροί ως προϋπόθεση κάθε υποψήφιο προς ένταξη στην ΕΕ κράτος.

Θέλω να ελπίζω ότι τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου που είχαν μια διαφορετική αντίληψη γύρω από τα πραγματικά περιστατικά και την ιστορία του ζητήματος θα λάβουν τώρα υπόψη τους τις παρατηρήσεις που έκανα.

Εμείς, μπορούμε να διακρίνουμε με πολύ καθαρό τρόπο τα καθήκοντα της Προεδρίας του Συμβουλίου από τις εθνικές μας ευαισθησίες και προτεραιότητες. Σε εθνικό επίπεδο μετέχουμε στην πρωτοβουλία Nimetz με εποικοδομητικό τρόπο, διατυπώνοντας μια μετριοπαθή συμβιβαστική πρόταση για ένα σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό, για κάθε χρήση όμως, ένα όνομα για κάθε χρήση. Ως Προεδρία του Συμβουλίου, με απόλυτη ψυχραιμία και αντικειμενικότητα, όπως κάνουμε γενικά για την πολιτική διεύρυνσης και για τις σχέσεις γειτονίας, για τις πολιτικές γειτονίας, θα σεβαστούμε και θα εφαρμόσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που διατυπώθηκαν στις 19 Δεκεμβρίου του 2013.

Σας ευχαριστώ πολύ».Deputy Prime Minister and Foreign Minister Venizelos’ intervention on the FYROM progress report
at the European Parliament Plenary (Strasbourg, 5 February 2014)

 

E. VENIZELOS: Regarding the issue of the Former Yugoslav Republic of Macedonia. I remind you that the Council, in its December 2013 conclusions, noted the political crisis caused by the well-known events in Parliament on 24 December 2013. These events brought to the surface profound disagreements between the political parties; differences that undermined the Parliament’s ability to function correctly. The political crisis also pointed up the problems with the government’s treatment of the news media, as well as the need for immediate reopening of the dialogue between the government and the news media.

The fact that the European perspective remains a strategic priority for this country is a positive trend, and I think this is the basis for our debate.

The Council welcomes the contribution of the High Level Accession Dialogue to progress made on most of the priority issues, including those that concern the pending cases in court, which must be dealt with, and the combatting of corruption.

The Council noted the need for special attention to be given to the rule of law – including the independence of the judiciary – the combatting of corruption and of organized crime, the need to protect freedom of speech, as well as to the legal and practical situation regarding the news media. These are all pending issues that must be dealt with. There needs to be clarification of the relations between the state and the governing party. This was also noted by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, within the framework of the election process.

The Council’s view is that the evaluation of the implementation of the Ohrid framework agreement, which is particularly important for inter-ethnic relations, must be completed and the proposals implemented.

The strategy being implemented for the Roma must be implemented actively. The high unemployment must be dealt with, and management of public finances must become more effective.

The maintaining of good neighbourly relations is a critical point. This includes good neighbourly relations and respect for international law, the matter of finding a mutually acceptable solution on the name issue, within the context of the negotiations being carried out within the framework of the relevant UN Security Council resolutions, under the auspices of the Secretary General, through his personal envoy Mr. Nimetz. These negotiations on the name issue, which have been under way for many years, must be completed and conclude on a definitive solution.

Speaking as the government now, as the Greek Foreign Minister, we want this to happen fast – at the soonest possible time.

Allow me a short parenthesis of a national nature. The Greek position is a moderate, specific, compromise position. I had the opportunity, on 30 January, addressing the Hellenic Parliament, to reiterate once again that Greece accepts a name that is a compound name, with a geographical qualifier for the term Macedonia. This allows for differentiation between the Greek regions that are also called Macedonia. In this way, we overcome any intimation of irredentism, a framework for good neighbourly relations is shaped, and we respect the resolutions of the UN Security Council and the efforts of the Secretary General and Mr. Nimetz.

The proposal is very specific. It is a proposal that guarantees the dignity of the whole dialogue and all of the parties, but this solution must be definitive, it must be conclusive, it must be complete. Thus, we agree to a compromise compound name with a geographical qualifier, but a name for all uses, domestic and international. the objection that the constitutional name cannot be changed and that the Constitution cannot be amended is not comprehensible in the EU, because the member states of the EU adapt to changes in European law or to the case-law of the European Court of Human Rights. The single European constitutional space is shaped through constant changes in national constitutions – and of course the Ohrid Agreement itself already functions as a mechanism for constitutional changes.

This closes my parenthesis, which was of a national nature, taking advantage of this opportunity to address you.

And I return to the positions of the Council, which has also noted the continuing high level contacts between the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Bulgaria, and looks forward to these evolving into specific actions and results. We have issues of good neighbourly relations here, as well.

The Council has noted the Commission proposal for the opening of accession negotiations. We will examine this in the coming time, later, towards June, but, of course, what is important is that we see, within the framework of the High Level Accession Dialogue, what reforms will have been implemented in the meantime, including the implementation of the political agreement of 1 March 2013. The Council asked that there be tangible steps in the direction of promoting good neighbourly relations and achieving an acceptable solution on the name issue.

Allow me to add that, despite this country’s active participation in various regional initiatives – such as the Regional Cooperation Council and the South East European Cooperation Process – greater efforts must be made for there to be a clear, constructive role within the framework of the wider region.

Reply

In my opening statement, I thanked the three rapporteurs for the European Parliament, and now, in my reply, I want to thank Commissioner Stefan Füle for his work, for his dedication to this goal, to the enlargement of the EU and to the accession perspective of the states of the Western Balkans. We work together very closely, and he is very well aware that in the coming days I will be visiting all six capitals in the region, in my capacity as President of the Council, and naturally I will also visit Skopje, because the Hellenic Presidency is an opportunity for a direct discussion of the issues that concern the region’s common European and, allow me to say, Euroatlantic future.

I will not refer to Bosnia-Herzegovina and Montenegro – Commissioner Füle already did so in a very concise and incisive manner. Allow me, not just as President of the Council, but also as the Greek Foreign Minister, to make some clarifications with regard to the matter of the Former Yugoslav Republic of Macedonia.

I heard many honorable MEPs make the claim that there is a bilateral dispute between the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Greece with regard to the name, and that this pending issue, this pending bilateral issue, is hindering the accession course of the Former Yugoslav Republic of Macedonia. This description is utterly mistaken.

The name issue is not a bilateral dispute – I think Mr. Chountis put it very characteristically earlier. It is a pending international issue. The dialogue, the negotiations, the mediation initiative of the Secretary General and his person envoy, Mr. Nimetz, derive from two UN Security Council resolutions, and the basic principle that governs the functioning of the EU, a basic element of the European acquis and European law, is respect for the resolutions of the UN Security Council.

It is not the name issue that is acting as an obstacle to the acceleration of the process and opening of the accession negotiations with the Former Yugoslav Republic of Macedonia. The problem is compliance with and respect for the general criteria that must be met by all the member states, by all the candidates for accession, that is, and what is in effect for all the candidate countries is also in effect for the Former Yugoslav Republic of Macedonia.

Behind the name, there is the matter of respect for international law, there is the issue of regional stability, there is the matter of a latent, or even manifest, irredentism, there is the issue of good neighbourly relations. If we supposed that the name issue were to be magically resolved tomorrow, it would not mean that, suddenly, we will have solved all the problems concerning the accession criteria.

You heard the statements from Mr. Kovatchev and Mr. Stoyanov. These are not statements that express the Greek perspective. There is an issue of good neighbourly relations with other countries as well. There is a problem that arises generally, and, naturally, I clarify that these are not the responses of the Council; these are the statements I have the opportunity to make, addressing you as the Greek Foreign Minister.

So the issue is nothing more than that which was included in the Council conclusions of 19 December 2013. Therein, it is expressly stated and underscored that there must be tangible steps in the direction of the implementation of the Agreement of 1 March 2013. Therein, it says expressly that tangible steps must be taken in the direction of good neighbourly relations.

This is the issue. And what is paradoxical is – you will allow me to say here – that, where the Former Yugoslav Republic of Macedonia is concerned, Greece is perhaps the friendliest country in the region. We continue to be the top foreign direct investor in this country. Greece is the favorite tourism destination for the citizens of this country. The  Port of Thessaloniki is this country’s natural outlet to the Mediterranean. Thus, we have the groundwork for very good and intense cooperation. But, naturally, if we are to be able to impart the momentum we would like, the causes of the problem, which concern the criterion of good neighbourly relations, have to be removed.

I have already spoken a number of times with my counterpart. I have spoken with the heads of other political parties. I attach very great importance to my visit to Skopje in the coming days. I believe that we will have a clearer picture. But I want to make it crystal clear that this is not a superficial approach that concerns an obsession or a stereotype, the name. There is a problem that we have to look at in its historical dimension, in its institutional dimension, and we have to look at it based on the criterion I mentioned; that is, of what conditions have to be met by every country that is a candidate for accession to the EU.

I would like to hope that the honorable Members of the European Parliament who had a different view of the real events and the history of the issue will now bear in mind the observations that I have made.

We can very clearly distinguish the duties of the Presidency of the Council from our national sensitivities and priorities. On a national level, we are participating in the Nimetz initiative in a constructive manner, stating a moderate, compromise proposal for a compound name with a geographical qualifier, for every use; a name for all uses. As the Presidency of the Council, with complete composure and objectivity – as we do in general regarding enlargement policy and good neighbourly relations, regarding the neighbourhood policy – we will respect and implement the Council conclusions set down on 19 December 2013.

Thank you very much.

 

Tags: Εξωτερική ΠολιτικήΕλληνική ΠροεδρίαΠολιτικές Ομιλίες, 2014