Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014

Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου στην τελετή έναρξης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Παναγιώτατε,

Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μακαριώτατε,

Κυρίες και Κύριοι Πρέσβεις,

Κυρίες και Κύριοι,


Η Ελλάδα αναλαμβάνει το εξάμηνο αυτό – για πέμπτη φορά – την περιοδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάληψη της προεδρίας είναι θεσμική υποχρέωση κάθε κράτους μέλους. Μετά μάλιστα από τη σκληρή εμπειρία της κρίσης που βιώνει ο ελληνικός λαός και τη συχνά άδικη διεθνή συζήτηση για την Ελλάδα και τους Έλληνες, η προεδρία είναι ευκαιρία να προβάλει η Ελλάδα το κανονικό πρόσωπό της, αυτό μιας θεσμικά ισότιμης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα ως προεδρία θα κινηθεί, με απόλυτο ευρωπαϊκό πνεύμα, μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, επιδιώκοντας τις μέγιστες δυνατές συναινέσεις, με στόχο να προωθηθεί η ατζέντα του Συμβουλίου σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. 

Η Ελληνική Προεδρία – χάρη και στη σχετική εμπειρία που διαθέτουμε ως χώρα – είναι οργανωμένη με λιτό και πρακτικό τρόπο και στοχεύει στα ουσιώδη. 

 

Η Ελλάδα έχει πλήρη αίσθηση του ρόλου και των ορίων της περιοδικής προεδρίας του Συμβουλίου και θα συνεργασθεί στενά με τις μόνιμες Προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως και του Eurogroup. Η Ελληνική Προεδρία έχει όμως υποχρέωση να θυμίζει ότι είναι μια προεδρία του ευρωπαϊκού Νότου, μια προεδρία Μεσογειακή, μια προεδρία που ασκείται από μια πληθυσμιακά μεσαία χώρα μέλος της Ένωσης.

Η Ελληνική Προεδρία είναι ευρωπαϊκή, δηλαδή αφιερωμένη στις μεγάλες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Το εξάμηνο όμως αυτό, σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύει την κορυφαία προτεραιότητά μας, που είναι η στροφή προς την οριστική έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο και η επιστροφή στην "κανονικότητα" μιας χώρας μέλους της Ένωσης και της ζώνης του ευρώ, δημοσιονομικά σταθερής, χρηματοοικονομικά ασφαλούς, αναπτυξιακά ανταγωνιστικής, κοινωνικά συνεκτικής, δημοκρατικά ισχυρής, εθνικά υπερήφανης.

Το εξάμηνο αυτό είναι συντετμημένο από πλευράς κοινοβουλευτικού χρόνου, καθώς λήγει η θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο θα συνεργαστούμε εντατικά τους τέσσερις πρώτους μήνες. Το εξάμηνο όμως αυτό είναι ιδιαίτερα πυκνό πολιτικά, γιατί είναι το εξάμηνο των ευρωπαϊκών εκλογών και της μεγάλης πανευρωπαϊκής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Στο μέτρο που η συζήτηση αυτή θα τροφοδοτηθεί από πρωτοβουλίες του Συμβουλίου, η Ελληνική Προεδρία είναι έτοιμη να συμβάλει με ιδέες, αλλά και μέσα από τις σκληρές εμπειρίες της κρίσης, την ανακύκλωση ή επανάληψη της οποίας δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει η Ευρώπη των αξιών στις οποίες πιστεύουμε.

Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας είναι οι προτεραιότητες των πολιτών και των λαών της Ένωσης:

- Η ανάπτυξη, η απασχόληση και η διαφύλαξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, με κορυφαίο ζήτημα την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

- Η ολοκλήρωση των θεσμών οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης και της ευρωζώνης, κυρίως μέσω μιας Τραπεζικής Ένωσης που αίρει εσωτερικές ανισότητες και εγγυάται τις καταθέσεις και τις ίσες δυνατότητες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

- Η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, που είναι αφενός μεν κορυφαία ανθρωπιστική προτεραιότητα, αφετέρου δε κρίσιμο ζήτημα ασφάλειας για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, χώρες παράκτιες και ιδίως μεσογειακές.

Για τη δική μας προεδρία είναι εύλογο να υπάρχει και μια τέταρτη – οριζόντια – προτεραιότητα, αυτή της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, που αφορά τη λεγόμενη γαλάζια ανάπτυξη, την αλιεία, την ενέργεια, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την αξιοποίηση των θαλασσίων ζωνών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Το σήμα της Ελληνικής Προεδρίας παραπέμπει τόσο στη θάλασσα και τη ναυτιλία, όσο και στην πάντα ανοικτή ιστορική πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, που είναι η κοινή μας αναζήτηση και θέλουμε να γίνει η κοινή μας κατάκτηση.

 

Tags: Η Εξέλιξη της ΚρίσηςΣυνταγματική Πολιτική | Αναθεώρηση του ΣυντάγματοςΕλληνική ΠροεδρίαΠολιτικές Ομιλίες, 2014Ομιλίες σε Συνέδρια | Ημερίδες | Εκδηλώσεις, 2014