Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ως «διακυβερνητικό» σύνταγμα και τα πολιτικά ελλείμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Εισήγηση στο συνέδριο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου “Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος” (Θεσσαλονίκη, 28.10.2001) Κ. Γώγος (επιμ.), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 11-35 Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 23-64 G. Dimitrakopoulos & G. Kremlis (eds), A New Constitutional Settlement for the European People, Ant. N. Sakkoulas, 2004. pp. 33-47 [αγγλική μετάφραση: The European Constitution as an ’intergovernmental’ Constitution and the political deficits of the European Union]
Η Ελλάδα και η προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δέκα προτάσεις για τη διακυβερνητική διάσκεψη και τα επόμενα βήματά της


Σ. Ντάλης (επιμ.), Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια. Η Ευρώπη και η Ελλάδα στη νέα εποχή, Κριτική, 2001, σελ. 63-77

Ρόλος και σημασία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος

 

Εισήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Αθήνα, 22.4.2002) Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ρόλος, σημασία, περιεχόμενο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 33-42

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ως πρόκληση για τη συνταγματική θεωρία

 

Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του Α.Π.Θ. “Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη” (Θεσσαλονίκη, 28.2.2003) Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 93-117 Α. Μανιτάκης & Λ. Παπαδοπούλου (εκδ.), Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 27-42 Revue Européenne de Droit Public, Vol. 16, No. 1, Spring 2004, pp. 19-32 [αγγλική μετάφραση: European Constitution: A Challenge for Constitutional Theory]
Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και το θρησκευτικό φαινόμενο

 

Εισήγηση στο συνέδριο που οργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με θέμα “Η προτεινόμενη από την ορθόδοξη εκκλησία στάσις έναντι του Ευρωπαϊκού Συντάγματος” (Ηράκλειο Κρήτης, 18-19.3.2003) Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 119-144 Revue Européenne de Droit Public, Vol. 17, 2005.1, pp. 691-706 [αγγλική μετάφραση: The European Constitution and the religious phenomenon] Νομοκανονικά, Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, Έτος Δ΄, τεύχος 1, Απρίλιος 2005  [PDF]

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Η Ελλάδα και το “ευρωπαϊκό ζήτημα”

 

Εισήγηση σε ημερίδα του ΠΑΣΟΚ με θέμα “Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον της Ευρώπης” (Αθήνα, 12.5.2003) Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 1-22
Το δημοψήφισμα και η κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης από την Ελλάδα

 

Ομιλία σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: “Υπέρ και κατά ενός δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η νομιμοποίηση του ενωσιακού εγχειρήματος”, 30.3.2005 Ευ. Βενιζέλος, Π. Ιωακειμίδης, Ξ. Κοντιάδης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Δ. Μαγγίνας, Δ. Τσάτσος, Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών. Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. 37 επ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11.3.2005

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]