Η Ελλάδα και το “ευρωπαϊκό ζήτημα”

 

Εισήγηση σε ημερίδα του ΠΑΣΟΚ με θέμα “Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέλλον της Ευρώπης” (Αθήνα, 12.5.2003) Ευ. Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2003, σελ. 1-22
Το δημοψήφισμα και η κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης από την Ελλάδα

 

Ομιλία σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα: “Υπέρ και κατά ενός δημοψηφίσματος για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η νομιμοποίηση του ενωσιακού εγχειρήματος”, 30.3.2005 Ευ. Βενιζέλος, Π. Ιωακειμίδης, Ξ. Κοντιάδης, Ν. Κωνσταντόπουλος, Δ. Μαγγίνας, Δ. Τσάτσος, Τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ο ρόλος των λαών. Διάλογος για τη νομιμοποίηση της ενωσιακής διαδικασίας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. 37 επ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11.3.2005

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Η συνταγματική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θεσμική ισοτιμία των κρατών-μελών

 

Εισήγηση σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τη Συνθήκη που θεσπίζει Σύνταγμα της Ευρώπης και την τύχη της (6.6.2005) ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ, τεύχος 3, Απρίλιος-Ιούνιος 2005 [τμήμα εισήγησης]

 

Ποια “νέα Ευρώπη”

 

Με αφορμή το βιβλίο του Βέλγου Πρωθυπουργού Γκι Φέρχοφσταντ, «Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης – Μανιφέστο για μια νέα Ευρώπη», Εκδόσεις Παπαζήση, 2006 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τεύχος 3, Σεπτέμβριος 2006

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Η παλινδρόμηση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος: από το συνταγματικό ξανά στο πολιτικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ομιλία σε εκδήλωση του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις 6.2.2007 στο Goethe Institut της Αθήνας με θέμα: “Οι προοπτικές του Ευρωπαϊκού Συντάγματος” Το Σύνταγμα, 2007.1, σελ. 21-33

[Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο, εδώ]

Η πρόκληση των μεταρρυθμίσεων και οι ευρωπαϊκές σοσιαλιστικές κυβερνήσεις


Χαρίδημος Κ. Τσούκας (επιμ.), Για μια προοδευτική πολιτική, Καστανιώτης, 2007