Άρθρο | Η πρόκληση του 2004

Οκτώβριος 2002


Είκοσι σχεδόν μήνες πριν την επίσημη έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μπορούν όλοι οι Έλληνες να έχουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι η Χώρα μας είναι ικανή και έτοιμη να διοργανώσει άψογους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Ολυμπιακή Προετοιμασία είναι το πιο συγκεκριμένο και  συγκροτημένο σχέδιο πραγματικού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας. Με αυτή την έννοια η Ολυμπιακή Προετοιμασία συνδέεται με το ίδιο το μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης της Χώρας, δηλαδή με την ανταγωνιστική θέση της Χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  και τη ζώνη του Ευρώ, αλλά και γενικότερα μέσα στο νέο καταμερισμό της παγκόσμιας οικονομίας.

Περισσότερα...