Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (IV)

 2006-2007

4. Όροι αναγκαίοι, αλλά όχι επαρκείς

Όλα αυτά συνδέονται με κάποιες προϋποθέσεις που θεωρούνται πλέον αυτονόητες για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, όπως η επένδυση στην κοινωνία της γνώσης και το διανοητικό κεφάλαιο, η έμφαση στην κοινωνία της πληροφορίας και τις τεχνολογίες αιχμής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, αλλά και της βιοτεχνολογίας κ.ο.κ.. Όλα αυτά είναι όροι αναγκαίοι, αλλά όχι και επαρκείς. Είναι άλλωστε όροι γενικής χρήσης, δηλαδή στόχοι που επιδιώκονται από όλες τις χώρες και μάλιστα από πολλές χώρες της Ευρώπης (και όχι μόνον) που βρίσκονται σε πλεονεκτική  θέση σε σχέση με την Ελλάδα.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (V)

 2006-2007

5. Η διάρθρωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης

Ένα μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης πρέπει αναγκαστικά να ενσωματώνει με δημιουργικό τρόπο τα δεδομένα της γεωγραφίας και της ιστορίας, τις παραδοσιακές επιδόσεις της οικονομίας, τις νοοτροπίες και ιδίως τις ικανότητες των ανθρώπων που συγκροτούν μια κοινωνία, η οποία έχει τη συνείδηση της ταυτότητά της, αλλά και της άμεσης και διαρκούς συσχέτισής της με το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (VI)

2006-2007

6. Πόσο είναι πράγματι το ΑΕΠ; Η κρίσιμη σημασία των αληθινών αριθμών

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει ξαφνικά και δια μιας το ΑΕΠ, αυξάνοντας το κατά 25% περίπου, προκάλεσε μία έντονη συζήτηση όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (VII)

 2006-2007

7. Προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες της πραγματικής οικονομίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσδιοριστούν κάπως πιο αναλυτικά οι προτεραιότητες της πραγματικής οικονομίας της χώρας που προκύπτουν μέσα από τον συνδυασμό παραδοσιακών επιδόσεων και μεταβιομηχανικών προκλήσεων και ευκαιριών:

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (VIII)

 2006-2007

8. Οι θεσμικές και πολιτικές προϋποθέσεις

Η καρδιά του ζητήματος είναι όμως το πώς μπορούν να σχεδιαστούν και να γίνουν πράγματα που η αγορά μόνη της είτε δεν μπορεί να συλλάβει με συστηματικό τρόπο είτε δεν μπορεί να προωθήσει γιατί ανήκουν στην αρμοδιότητα του κράτους.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (ΙΧ)

2006-2007

9. Αναζητώντας πόρους για κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη - Πόσα χρειάζονται;

Το πιο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι πάντοτε το «πού θα βρείτε τα λεφτά;». Πώς θα χρηματοδοτηθούν διάφορες προτάσεις αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής ώστε να καταστούν εφαρμόσιμες με δεδομένους τους σοβαρούς καταναγκασμούς υπό τους οποίους τελεί η οικονομική, άρα και κοινωνική, πολιτική κάθε χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη περισσότερο κάθε χώρας-μέλους της ΟΝΕ και της ζώνης του Ευρώ:

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (Χ)

2006-2007

10. Από πού; 4+4 προτάσεις φορολογικής πολιτικής

Αυτά τα ποσά μπορούν κατά τη γνώμη μου να αντληθούν με συνδυαστικές κινήσεις που αφορούν τόσο τη μείωση των δαπανών όσο και την αύξηση των εσόδων. Παραλείπω τις κλασσικές γενικολογίες και διατυπώνω τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις που ανάγονται σε ποσοστό του ΑΕΠ πριν την αναπροσαρμογή του:

Περισσότερα...

Προς ένα αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος

29 Ιουνίου 2006

 

Εισήγηση Ευ. Βενιζέλου στην ημερίδα του Κέντρου Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων με τις εκδόσεις Παπαζήση με θέμα : «Πόροι για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή» στο Αμφιθέατρο «Θ. Καραντζά» της Ε.Τ.Ε .

[Αναζητώντας  πόρους  για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή και μέσω αυτής για ανάπτυξη]


Ι. Οι καταναγκασμοί

Το πιο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι πάντοτε το «πού θα βρείτε τα λεφτά;».

Περισσότερα...