Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (I)

 2006-2007

1. Η σημασία του μοντέλου ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής χώρας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Παρότι ζούμε στην εποχή της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, παρά συνεπώς τον όγκο του διεθνούς εμπορίου, παρά το μέγεθος των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, παρά την «αποεδαφικοποίηση» της παραγωγικής διαδικασίας και των επιχειρήσεων, παρά την κινητικότητα των κεφαλαίων αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και παρά την καταθλιπτική ομοιομορφία των αντιλήψεων που κυριαρχούν διεθνώς γύρω από τα θέματα αυτά, το πεδίο της εθνικής οικονομίας είναι πάντοτε κρίσιμο και ενδιαφέρον.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (II)

 2006-2007

2. Υπάρχει τώρα ένα ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης;- Το ζήτημα του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης

Η συζήτηση για την συγκρότηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης στην Ελλάδα προϋποθέτει βέβαια την απάντηση στο ερώτημα αν σήμερα υπάρχει, εκ των πραγμάτων, ένα ελληνικό «μοντέλο» ή μάλλον σχήμα ανάπτυξης, με τα θετικά αλλά φυσικά και με τα αρνητικά του σημεία.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (III)

2006-2007

3. Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος

Για την Ελλάδα, όπως και όλες τις χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, που βασίζονται στην ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία και όχι στο μειωμένο κόστος εργασίας, η διατήρηση ή η διαμόρφωση θεσμικών προϋποθέσεων πολιτικής, νομικής και οικονομικής σταθερότητας που λειτουργεί ως δέλεαρ για επενδύσεις, η όσο γίνεται καλύτερη τοποθέτηση μέσα στο νέο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας και του παγκόσμιου καταμερισμού, και όλα αυτά σε συνδυασμό με την διατήρηση των κεκτημένων και των εγγυήσεων του κοινωνικού κράτους και ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς το ύψος των δημόσιων δαπανών και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (IV)

 2006-2007

4. Όροι αναγκαίοι, αλλά όχι επαρκείς

Όλα αυτά συνδέονται με κάποιες προϋποθέσεις που θεωρούνται πλέον αυτονόητες για κάθε ευρωπαϊκή χώρα, όπως η επένδυση στην κοινωνία της γνώσης και το διανοητικό κεφάλαιο, η έμφαση στην κοινωνία της πληροφορίας και τις τεχνολογίες αιχμής στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, αλλά και της βιοτεχνολογίας κ.ο.κ.. Όλα αυτά είναι όροι αναγκαίοι, αλλά όχι και επαρκείς. Είναι άλλωστε όροι γενικής χρήσης, δηλαδή στόχοι που επιδιώκονται από όλες τις χώρες και μάλιστα από πολλές χώρες της Ευρώπης (και όχι μόνον) που βρίσκονται σε πλεονεκτική  θέση σε σχέση με την Ελλάδα.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (V)

 2006-2007

5. Η διάρθρωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης

Ένα μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης πρέπει αναγκαστικά να ενσωματώνει με δημιουργικό τρόπο τα δεδομένα της γεωγραφίας και της ιστορίας, τις παραδοσιακές επιδόσεις της οικονομίας, τις νοοτροπίες και ιδίως τις ικανότητες των ανθρώπων που συγκροτούν μια κοινωνία, η οποία έχει τη συνείδηση της ταυτότητά της, αλλά και της άμεσης και διαρκούς συσχέτισής της με το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (VI)

2006-2007

6. Πόσο είναι πράγματι το ΑΕΠ; Η κρίσιμη σημασία των αληθινών αριθμών

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει ξαφνικά και δια μιας το ΑΕΠ, αυξάνοντας το κατά 25% περίπου, προκάλεσε μία έντονη συζήτηση όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (VII)

 2006-2007

7. Προσδιορίζοντας τις προτεραιότητες της πραγματικής οικονομίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσδιοριστούν κάπως πιο αναλυτικά οι προτεραιότητες της πραγματικής οικονομίας της χώρας που προκύπτουν μέσα από τον συνδυασμό παραδοσιακών επιδόσεων και μεταβιομηχανικών προκλήσεων και ευκαιριών:

Περισσότερα...

Η πρόκληση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης - Το αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος (VIII)

 2006-2007

8. Οι θεσμικές και πολιτικές προϋποθέσεις

Η καρδιά του ζητήματος είναι όμως το πώς μπορούν να σχεδιαστούν και να γίνουν πράγματα που η αγορά μόνη της είτε δεν μπορεί να συλλάβει με συστηματικό τρόπο είτε δεν μπορεί να προωθήσει γιατί ανήκουν στην αρμοδιότητα του κράτους.

Περισσότερα...