Σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι

29 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου όσον αφορά στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι.

Περισσότερα...

Σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι.

29 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου επί του κανονισμού όσον αφορά στην ημερήσια διάταξη για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι

Περισσότερα...

Σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής

27 Απριλίου 2009


Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και ψήφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος,  της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής»

Περισσότερα...

Σχετικά με την αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

28 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα...

Σχετικά με την αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

28 Απριλίου 2009

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα...

Σχετικά με επενδυτικούς νόμους

11 Φεβρουαρίου 2009


Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα...

Σχετικά με τη ψήφο των αποδήμων

1 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό»

Περισσότερα...

Σχετικά με τη ψήφο των αποδήμων

1 Απριλίου 2009

Δεύτερη παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό»

Περισσότερα...