Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009


Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε έναν κόσμο γεμάτο από απειλές, εντάσεις και κρίσεις έχει ιδιαίτερη σημασία η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας να νιώθει ότι η χώρα διαθέτει Ένοπλες Δυνάμεις που στο πλαίσιο του Συντάγματος επιτελούν την αποστολή τους. Και η αποστολή αυτή - μη νομίσετε ότι οι λέξεις αυτές είναι κοινότοπες και άνευ ουσίας- είναι η υπεράσπιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, αλλά και της αξιοπρέπειας της χώρας.

 

Η αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων συνίσταται στη διατήρηση και την επαύξηση της διπλωματικής ισχύος της χώρας. Αυτό είναι το ουσιαστικό πολιτικό και πρακτικό περιεχόμενο του αμυντικού και αποτρεπτικού δόγματος που διέπει την πολιτική μας. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική φύλαξη των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων συνόρων της χώρας.

Μόνον έτσι, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, αποκτά νόημα η κυριαρχία μας, προστατεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ασκούνται αποτελεσματικά αρμοδιότητες που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις ή αποφάσεις διεθνών Οργανισμών. Βέβαια, στην εποχή μας «κυριαρχία» σημαίνει κυρίως ικανότητα πρόγνωσης, αποτροπής και διαχείρισης κρίσεων. Η Ελλάδα θέλει να αποφεύγει τις εντάσεις. Σέβεται τα συμφωνημένα μέτρα οικοδόμησης της εμπιστοσύνης, αλλά ανθίσταται στις κραυγαλέες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, που προσλαμβάνουν τη μορφή απειλής πολέμου ή απειλής χρήσης βίας. Στέλνω σήμερα από το Βήμα της Βουλής των Ελλήνων το μήνυμα πως η χώρα μας διαθέτει στρατηγική ψυχραιμία και καλή πίστη. Δεν ενδίδει σε επιπόλαιες, σημειακού χαρακτήρα προκλήσεις που δεν έχουν βάθος. Δεν πρόκειται, όμως, να αποδεχθεί καμία διολίσθηση ως προς την προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, όχι μόνο για λόγους συμβολικούς, ο ενιαίος αμυντικός χώρος Ελλάδας και Κύπρου ως πλαίσιο συνεργασίας δύο κυρίαρχων και ανεξάρτητων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην αυγή του 21ου αιώνα πατριωτισμός δεν είναι ούτε οι λεονταρισμοί ούτε οι βερμπαλισμοί. Πατριωτισμός είναι η βαθιά γνώση της ιστορίας και η καλή αίσθηση του συσχετισμού των δυνάμεων, περιφερειακού και διεθνούς, η διαρκής πρακτική αξιοποίηση του περιθωρίου που αφήνουν οι συσχετισμοί αυτοί, ώστε να προκύπτουν απτά αποτελέσματα σε σχέση με την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ, να διαμορφώνει ενεργό πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, να συνδιαμορφώνει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε πλήρη αίσθηση της σημασίας που έχουν οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στον αμυντικό τομέα, σχέσεις που παρά τη διαφορά όγκου των δύο κρατών, διέπονται αναμφίβολα από την αρχή του αμοιβαίου σεβασμού και της ισοτιμίας των μερών.

Η Ελλάδα είναι ένα παλιό, ιστορικό μέλος του ΝΑΤΟ, ήδη από τα μέσα της 10ετίας του ’50. Μας βαραίνει, όμως, πάντα το αυταπόδεικτο γεγονός πως το μείζον πρόβλημα ασφάλειας της χώρας προέρχεται από το εσωτερικό της συμμαχίας και όχι έξω από αυτήν. Μετέχουμε, συνεπώς, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις για το νέο στρατηγικό δόγμα και για τη νέα δομή του ΝΑΤΟ. Όλα, όμως, τα θέματα που σχετίζονται με τον επιχειρησιακό έλεγχο, μπορούν να είναι αποδεκτά μόνο όταν είναι καθαρά ως προς το ρυθμιστικό τους περιεχόμενο και λειτουργικά. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τίποτα διαφορετικό.

Η Ελλάδα με το πνεύμα αυτό μετέχει σε πληθώρα διεθνών αποστολών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΑΣΕ. Μετέχει στην αμυντική συνεργασία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα μετάσχω την Τρίτη και την Τετάρτη στη Σύνοδο των Υπουργών Αμύνης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Πέμπτη και την Παρασκευή σε άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Αμύνης του ΝΑΤΟ. Έχει συνάψει και εφαρμόζει πλήθος διμερών αμυντικών συμβάσεων, πάντα προωθώντας αυτή την αντίληψη, που είναι μία αντίληψη διαρκούς εξυπηρέτησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Βέβαια, το δημοσιονομικό τίμημα που καταβάλει η Ελλάδα για λόγους ασφάλειας και Άμυνας είναι υπέρμετρα υψηλό, συγκρινόμενο με το τίμημα που καταβάλουν όλα τα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει αμυντικές δαπάνες που ως ποσοστό του Α.Ε.Π. τη φέρνουν στη δεύτερη θέση, μετά τις αμυντικές δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και όλο αυτό το σκηνικό μέσα στις συνθήκες διεθνούς οικονομικής κρίσης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιδιαίτερα βαρύ και δύσχρηστο. Η συμβολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας, πρέπει να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη και πρακτικότερη.

Ήδη από την επεξεργασία του σχεδίου του Προϋπολογισμού του 2010 θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται στο Υπουργείο Άμυνας προϋπολογισμός προγραμμάτων και όχι ένας συμβατικός, αυτοαναπαραγόμενος προϋπολογισμός. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε με μία δέσμη μέτρων την αποδοτικότητα των δαπανών στα μέσα επίπεδα του ΟΟΣΑ και βεβαίως –να το πω και για τον τομέα της Άμυνας- να καταπολεμήσουμε δραστικά τη σπατάλη. Επειδή αυτό ηχεί υπερβολικά αφηρημένο, θα δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο νομίζω ότι απηχεί το πνεύμα μας:

Θα επιβληθεί σε όλο το φάσμα των Ενόπλων Δυνάμεων σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της διακίνησης των καυσίμων από κάθε κατεύθυνση προς κάθε κατεύθυνση. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο χειροπιαστό και απλό παράδειγμα για το πώς αυξάνουμε την αποδοτικότητα των δαπανών και πώς μειώνουμε τη σπατάλη.

Στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων υπερίπταται στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα βαρύ σύννεφο καχυποψίας, που συχνά δηλητηριάζει το δημόσιο βίο. Δεν είμαστε ως Κυβέρνηση, δεν είμαι και εγώ προσωπικά και ο κ. Μπεγλίτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας, πρόθυμοι να ανεχθούμε την αναπαραγωγή αυτής της κατάστασης. Μπορεί το ύψος των εξοπλιστικών προγραμμάτων να είναι πολύ μικρότερο, αισθητά μικρότερο, από τη συνολική δημόσια δαπάνη για τα κλασσικά κατασκευαστικά δημόσια έργα ή για επενδύσεις σε άλλους τομείς αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα η ενέργεια, έχει, όμως, πολύ μεγάλη σημασία στο Υπουργείο Άμυνας στα εξοπλιστικά προγράμματα να εφαρμοστούν υποδειγματικοί κανόνες διαφάνειας.

Γι’ αυτό όλες οι σχετικές διαδικασίες από το στάδιο του μακροχρόνιου προγραμματισμού και των προδιαγραφών μέχρι την τελική σύναψη της σύμβασης τίθενται υπό τον ουσιαστικό έλεγχο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων, προς την οποία θα προτείνουμε να συγκροτήσει και ειδική υποεπιτροπή, ώστε το έργο της να είναι πολύ πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Όλες οι συμβάσεις υπόκεινται στον ουσιαστικό και όχι απλώς τυπικό προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η σχετική νομοθεσία τροποποιείται το ταχύτερο δυνατό, ώστε να είναι απλή, διαφανής, ευανάγνωστη και εναρμονίζεται με τη σχετική κοινοτική οδηγία.

Η αναποτελεσματική και σχεδόν νοσηρή κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο των λεγόμενων αντισταθμιστικών ωφελημάτων που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα, καταργείται. Έχουμε επεξεργαστεί και θα επεξεργαστούμε πληρέστερα μέτρα που ενισχύουν πραγματικά την ελληνική βιομηχανία, τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο που αυτό είναι ανεκτό από το Κοινοτικό Δίκαιο, έτσι ώστε να αφομοιώνει η χώρα την αμυντική τεχνολογία σε τομείς αιχμής, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οι Ένοπλες Δυνάμεις να πρωτοπορούν και στην Ελλάδα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό οι τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορίας θα βρουν τη θέση που τους αξίζει και στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Πολύ μεγάλη σημασία έχει να προωθήσουμε σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας έργα που θα μου επιτρέψετε να τα ονομάσω «έργα διπλής όψης», αναπτυξιακά και αμυντικά ταυτόχρονα, έργα μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Σε πολλές περιφέρεις της χώρας αυτό είναι και εφικτό και αναγκαίο. Έτσι, μία δαπάνη για ένα έργο αναπτυξιακό πολιτικού χαρακτήρα έχει και αμυντικά οφέλη, τα οποία είναι πολλαπλάσια πολλές φορές από τα οφέλη που αποδίδουν στη χώρα πανάκριβα, αλλά αναξιοποίητα και μη ενσωματωμένα οπλικά συστήματα.

Βεβαίως όλα αυτά απαιτούν μία νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, μία δομή - το έχετε ακούσει πολλές φορές- βασισμένη στη διακλαδικότητα, με μονάδες ευέλικτες, έξυπνα στελεχωμένες, γρήγορα αναπτυσσόμενες, που αξιοποιούν το πραγματικά διαθέσιμο και όχι το θεωρητικά διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά αξιοποιούν όλους τους υλικούς πόρους, ενσωματώνουν πλήρως τα οπλικά συστήματα που πληρώνει από το υστέρημά του ο ελληνικός λαός.

Το τρίπτυχό μας στον επιχειρησιακό τομέα είναι διαρκής εκπαίδευση, σύγχρονος λειτουργικός εξοπλισμός και υψηλό φρόνημα. Αλλά το φρόνημα προϋποθέτει μία μέθοδο άσκησης της διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, που κατά το Σύνταγμα βεβαίως ανήκει στην αρμοδιότητα της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση διοικεί τις Ένοπλες Δυνάμεις με κριτήριο την αξιοκρατία, την ισονομία, το κράτος δικαίου, με κριτήριο τον επαγγελματισμό και την ικανότητα του κάθε στελέχους να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του. Μόνο όταν το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικό και πολιτικό, πιστέψει ότι γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά του και η προσωπικότητα του, γίνεται παραγωγικό, ανταποκρίνεται στην πρόσκληση της πολιτείας.

Η συνειδητή και αποδοτική πειθαρχία βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν υπάρχει κενό Συντάγματος και κενό νομιμότητας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Και αυτό αφορά και τη θέση της γυναίκας, την ισότητα των φύλων στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όλα τα στελέχη, στρατιωτικά και πολιτικά, πρέπει να γνωρίζουν, θέλω να γνωρίζουν, ότι το πρόβλημά τους είναι και πρόβλημά μας, ότι η μέριμνά τους για τις οικογένειες τους είναι και μέριμνά μας, ότι η εύλογη αγωνία τους για το εισόδημά τους, για την ασφαλιστική τους κατάσταση, για τις συνταξιοδοτικές τους προοπτικές είναι και δική μας αγωνία.

Ο νέος νόμος για την υπηρεσιακή κατάσταση των αξιωματικών θα διαμορφώνει ένα πλαίσιο διαφανούς και ασφαλούς εξέλιξης και ολοκλήρωσης της σταδιοδρομίας όλων των στελεχών με βάση τα προσόντα, την αξιοκρατία, όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως για τον επαγγελματισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το φαινόμενο της δημιουργίας στρατιάς νέων αποστράτων σε ηλικία ώριμη, τη στιγμή που είναι έτοιμοι να αποδώσουν, να ανταποδώσουν την επένδυση που έχει κάνει η πατρίδα στο πρόσωπό τους, θα πάψει να υπάρχει. Απευθύνομαι σε όλες τις ελληνικές οικογένειες, σε όλα τα παιδιά της πατρίδας μας, στους στρατεύσιμους και στους στρατευμένους. Η εννιάμηνη θητεία γίνεται πραγματικότητα.

Ο κάθε νέος που εντάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις θα έχει τη βεβαιότητα ότι εισέρχεται σε ένα χώρο δίκαιο, ορθολογικό, πολιτισμένο. Το ανεκδοτολογικό δόγμα πως «εκεί που αρχίζει ο στρατός σταματάει η λογική», παύει να ισχύει. Ο κάθε νέος θα εντάσσεται στις Ένοπλες Δυνάμεις με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα, όπως επιτάσσει το άρθρο 5, παράγραφος 1 του Συντάγματος. Αποκλίσεις είναι ανεκτές μόνο για νομοθετημένους κοινωνικούς λόγους, προφανείς και αντιληπτούς για τον καθένα.

Αλλά και αυτή η εννιάμηνη θητεία θα είναι μία θητεία παραγωγική, μία εμπειρία δημιουργική, γιατί ο καθένας θα μπορεί να αυξήσει τα προσόντα και τις δεξιότητές του, να φοιτήσει σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, να παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας.

Και όλα αυτά θα είναι επίσημα πιστοποιημένα, ώστε να υπάρχει και μία, αν θέλετε, ανταπόδοση με τη μορφή αντίδωρου της πολιτείας προς το νέο πολίτη που προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα υπό τα όπλα. Με αυτό το πνεύμα αντιμετωπίσαμε ήδη και το οξύ πρόβλημα των επαγγελματιών οπλιτών, των ΕΠΟΠ. Ο σχετικός διαγωνισμός του στρατού ξηράς βρίσκεται στο τέλος του. Θα ολοκληρωθεί μετά από την παρεμβολή νομοθετικής ρύθμισης που θα αφαιρεί την παράμετρο της συνέντευξης. Η συνέντευξη δεν διεξήχθη όπως επιβάλλει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και άρα νομοθετικά θα προβλεφθεί η επανακατάρτιση των πινάκων. Αυτό σημαίνει αλλαγή της τάξεως 4,7%, αλλά το 100% των ενδιαφερομένων και των οικογενειών τους θα έχουν τη βεβαιότητα ότι τώρα επικράτησαν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. Οι διαγωνισμοί της Αεροπορίας και του Ναυτικού βρίσκονται στην αρχή τους και θα ολοκληρωθούν με βάση το νέο αυτό πλαίσιο.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται στην υπηρεσία της κοινωνίας όχι μόνο για να επιτελούν τη βασική αποστολή που περιέγραψα σε σχέση με την υπεράσπιση της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της χώρας, αλλά και καθημερινά. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δίνουν ζωή και μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερη ζωή σε πολλά νησιά και πολλές μεθοριακές περιοχές.

Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ρευμάτων σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία είναι καθοριστική.

Το κυριότερο, όμως, είναι ο τομέας της πολιτικής προστασίας. Η πολιτική προστασία, η διαχείριση κρίσεων λόγω φυσικών καταστροφών, είναι στοιχείο του πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους πλέον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία επιχειρησιακά οι Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες και να διαθέτουν τις επαρκείς δυνάμεις, τις επαρκείς ομάδες κατάλληλα εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων στελεχών. Ο πολίτης θα νιώθει ότι σε κάθε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας οι Ένοπλες Δυνάμεις διατίθενται για την προστασία του, βρίσκονται δίπλα του.

Τα στρατόπεδα πράγματι θα αποδοθούν όπου υπάρχει αστικός ιστός στις τοπικές κοινωνίες, στο πλαίσιο της νέας πολεοδομικής και χωροταξικής αντίληψης που πρέπει να επικρατήσει σε όλη τη χώρα.

Οι υγειονομικές υποδομές και δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων θα προσφέρουν όσο γίνεται περισσότερες υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να θίγεται ο προγραμματισμός και η αναγκαία επαγρύπνηση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τέλος, αυτό που ονομάζουμε «μοντέλο πράσινης ανάπτυξης» στον ελεγχόμενο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να βρει άμεση υποδειγματική εφαρμογή, όχι μόνο σε σχέση με την ενέργεια και τη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων, αλλά και σε σχέση με την ίδια την κατασκευή και τη λειτουργία στρατοπέδων και γενικότερα στρατιωτικών υποδομών.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο χώρος των Ενόπλων Δυνάμεων, ο χώρος της Εθνικής Άμυνας, είναι το προνομιακό και το αναγκαίο πεδίο εθνικής συναίνεσης. Εμείς αυτό θα το σεβαστούμε. Αυτή είναι η αποστολή που έχουμε αναλάβει ο κ. Μπεγλίτης, ο Αναπληρωτής Υπουργός, και εγώ και έχουμε την υποχρέωση έναντι του Πρωθυπουργού, της Βουλής και του ελληνικού λαού να ανταποκριθούμε πλήρως και με απόλυτη συνείδηση ευθύνης στην εντολή και την αποστολή αυτή. Με αυτές τις σκέψεις, σας καλώ να παράσχετε ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση.

 

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

12-14 Μαΐου 2024: Η καμπύλη της Μεταπολίτευσης (1974-2024)Σχετικό link https://ekyklos.gr/ev/849-12-14-maiou-2024-i-kampyli-tis-metapolitefsis-1974-2024.html 

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375