2 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβερνήσεως που κατέθεσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

23 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

22 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν έντεκα Βουλευτές του Κόμματος του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΝ κ. Α. Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόμματός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το θέμα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007