2 Μαρτίου 2005

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Μέτρα ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου και της διαφάνειας στη Δικαιοσύνη».


 

Κύριε Πρόεδρε, εστιάζω την προσοχή μου στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου με το οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 691 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαδικασία λήψης ασφαλιστικού μέτρου ή έκδοσης προσωρινής διαταγής, ειδικά ως προς τις εργατικές διαφορές.

Ο κύριος Υπουργός βελτίωσε τη διάταξη αυτή, αλλά ακόμη δεν έχω αντιληφθεί γιατί μέσα σε μια δέσμη διατάξεων που εισάγονται με επείγοντα χαρακτήρα, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα διαφάνειας και διαφθοράς, πρέπει να περιληφθεί και μια τροποποίηση σχετική με την παροχή δικαστικής προστασίας στο χώρο των εργασιακών σχέσεων. Γιατί το ζήτημα αυτό των εργασιακών σχέσεων της προσωρινής ρύθμισης κατάστασης και της προσωρινής διαταγής συνδέεται με όλα τα άλλα θέματα;

Αυτή η διάταξη δεν συνδέεται με την αρχή του νομοσχεδίου και δείχνει την αμφίβολη για να μην πω την εχθρική κοινωνική πρόθεση της Κυβέρνησης σε σχέση με τους εργαζομένους και πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τους συμβασιούχους, γιατί αυτά τα θέματα συνδέονται, κυρίως, με τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και με τη διαδικασία τακτοποίησης των χιλιάδων συμβασιούχων που αγωνιούν για τη θέση εργασίας, για την αμοιβή τους και για τη θέση τους στην κοινωνία.

Το τραγικότερο δε, επί του οποίου θέλω τη θαρραλέα και ρητή τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης ως θεματοφύλακα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, είναι το γεγονός πως μεσούσης της συζητήσεως αυτού του νομοσχεδίου έχουμε μία πρωτοφανή παρέμβαση εκ μέρους της Κυβέρνησης στο εσωτερικό της δικαιοσύνης, δηλαδή, μια προσβολή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με τη μεθόδευση που έγινε στο Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με την απόδοση των παρακρατήσεων υπέρ του ΛΑΦΚΑ από εννιακόσιες χιλιάδες συνταξιούχους σε όλη την Ελλάδα.

Η Κυβέρνηση διά του Υπουργού Απασχόλησης, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου είχε δεσμευθεί ρητά και κατηγορηματικά, ότι αν εκδοθεί έστω και μια τελεσίδικη απόφαση που αφορά ατομικά ένα συνταξιούχο, θα επεκτείνει αμέσως την εφαρμογή σε όλους τους συνταξιούχους και του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία και τη διαδικασία με την οποία θα εκδοθεί αυτή η απόφαση. Και τις παραμονές της έκδοσης μιας θετικής, τελεσίδικης απόφασης από το Α΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουμε μια σκόπιμη και πολιτικά οργανωμένη παραίτηση του διαδίκου, που είναι διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του αρμοδίου Υφυπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού του Γενικού Λογιστηρίου, του κ. Δούκα, προκειμένου να παρεμποδιστεί η έκδοση αυτής της αναμενόμενης από χιλιάδες απλούς ανθρώπους τελεσίδικης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δεν πείθομαι ότι ενήργησε μόνος του αυτός ο υπάλληλος. Ενήργησε με πολιτική εντολή του προϊσταμένου του και δεν δέχομαι ότι ο κ. Δούκας ενήργησε μόνος του σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ενήργησε σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση και άρα με τον Πρωθυπουργό που έχει τη συνολική ευθύνη για την Κυβέρνηση.

Άρα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία έμμεση, αλλά κραυγαλέα προσβολή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, με μία ουσιαστική παρέμβαση στον πυρήνα της ανεξάρτητης δικανικής κρίσης και έχουμε μια πολιτική εξαπάτηση, μια συνειδητή πολιτική παραπλάνηση χιλιάδων απλών ανθρώπων, συνταξιούχων του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων που περιμένουν να πάρουν πίσω από 200 έως 4.500 ευρώ που είναι ποσά καθοριστικά για τον ατομικό και οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Όλα αυτά, όμως, είναι τεχνάσματα που δεν αρμόζουν όχι στο ήθος της σημερινής Κυβέρνησης, αλλά στο ήθος του δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου.

Περιμένω από τον Πρωθυπουργό να ανακαλέσει στην τάξη, για να μην πω να απολύσει τον Υφυπουργό, γιατί αν δεν τον απολύσει, τότε τον καλύπτει και η ευθύνη αναβιβάζεται στο επίπεδο του Πρωθυπουργού.

Και από τον Υπουργό Δικαιοσύνης περιμένω να καταδικάσει σήμερα, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, αυτήν την ενέργεια και να λάβει μέτρα τα οποία να αποκαθιστούν το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κύρος της Κυβέρνησης και του κράτους έναντι των χιλιάδων συνταξιούχων που αγωνιούν και περιμένουν.

Εμείς, ως Βουλευτές δεν μπορούμε να υποβάλουμε σχετική εμπρόθεσμη τροπολογία, καθώς δεν μας το επιτρέπει ο Κανονισμός της Βουλής. Ο κύριος Υπουργός, όμως, μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία να εισηγηθεί τώρα μία τροπολογία που θα επιτρέπει στο Γενικό Επίτροπο στο Ελεγκτικό Συνέδριο να επαναφέρει την έφεση αυτή ως έφεση υπέρ του νόμου, ώστε το Α΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δικάσει με βάση την εισήγηση του εισηγητή δικαστή, να εκδώσει απόφαση και να δεσμευτεί ότι αυτή η απόφαση, έστω και αν εκδίδεται με αυτή τη διαδικασία της έφεσης υπέρ του νόμου, θα γίνει σεβαστή από την Κυβέρνηση και θα καταβληθούν αμέσως τα αναδρομικά στους δικαιούχους συνταξιούχους.

Αυτό απαιτεί η εντιμότητα, η διαφάνεια και το ήθος της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

 

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2005