Πέμπτη 6 Μαΐου 2010

 

Ομιλία Υπουργου Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελου Βενιζέλου, και συζήτηση, στη Βουλή επί της εφαρμογής του άρθρου 28 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο»

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Κύριε Πρόεδρε, οφείλω κατ’ αρχάς να διευκρινίσω, επί του Κανονισμού της Βουλής, ότι εδώ δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας κατά το άρθρο 100, αλλά παρεμπίπτον ζήτημα ως προς τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου. Άρα πρέπει να εφαρμόσουμε κανόνες συζήτησης προσαρμοσμένους στο αντικείμενο της συζήτησης.

Ετέθη και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της συνταγματικής βάσης αυτής της κρίσιμης, ιστορικής, νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Χαίρομαι κατ’ αρχάς, γιατί η επίκληση του Συντάγματος και μάλιστα η επίκληση της εφαρμογής αυστηρών διατάξεων του Συντάγματος, που επιβάλλουν αυξημένες πλειοψηφίες, προϋποθέτει την αποδοχή και το σεβασμό του Συντάγματος, που είναι το κοινό πλαίσιο αναφοράς της πολιτείας, του λαού και της κοινωνίας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Και χαίρομαι γιατί διαπιστώνουν, και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι χωρίς Σύνταγμα και χωρίς συνταγματική νομιμότητα δεν μπορούν να δοθούν λύσεις δημοκρατικά νομιμοποιημένες, λύσεις που να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Ήδη αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συνταγματικό, πολιτικό, κοινωνικό και εθνικό κεκτημένο, το οποίο καταγράφεται στα θετικά της Αίθουσας αυτής, ανεξάρτητα από το ποια ήταν η αρχική πρόθεση των ενι-

σταμένων. Σημασία έχει το αποτέλεσμα που παράγεται.

Το Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ένα κείμενο, δεν είναι ένας κώδικας πολιτικής ή ποινικής δικονομίας. Είναι μία μεγάλη, ιστορική, εθνική συμφωνία. Είναι ουσιαστικά το πλαίσιο της συναίνεσης, που διέπει το έθνος μας μέσα στο μακρύ ιστορικό χρόνο.

Όταν, λοιπόν, τίθενται τέτοια ζητήματα στην πραγματικότητα τίθενται ζητήματα της νομιμοποίησης της Βουλής και της Κυβέρνησης, νομιμοποίησης του πολιτικού και πολιτειακού συστήματος της χώρας.

∆εν μπορούμε να απαντήσουμε τεχνικά στα θέματα αυτά. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι ζητήματα θεμελιώδη, πολιτικά, αφορούν τη μοίρα του τόπου και αφορούν και τη σχέση μας με τον πολίτη, που οργίζεται, αγωνιά, που δικαιούται να ελπίζει και πρέπει να του δώσουμε ελπίδα και αισιοδοξία. Γιατί η απαισιοδοξία λειτουργεί αντιαναπτυξιακά, καταστρέφει τους αρμούς και τις προοπτικές της κοινωνίας.

‘Αρα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι εδώ ξέρουμε τι κάνουμε, όχι κρυμμένοι πίσω από διατάξεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, αλλά ενώπιον των ιστορικών μας ευθυνών. Και αυτές οι ευθύνες δεν είναι ίδιες για όλους, αλλά πάντως ανήκουν σε όλους.

Γι’ αυτό θα παρακαλούσα, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα αυτό να κριθεί και να αποφασιστεί από το Σώμα μετά τον κύκλο των ομιλιών του Πρωθυπουργού και των Αρχηγών των κομμάτων. ∆ιότι πρέπει οι Αρχηγοί των κομμάτων, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι άλλοι πολιτικοί Αρχηγοί, να τοποθετηθούν εδώ επί της ουσίας.

Το θέμα δεν είναι πόσες ψήφοι αριθμητικά χρειάζονται, αλλά τι βαθμό ευθύνης έχουμε όλοι στην Αίθουσα αυτή ενώπιον του συνταξιούχου που βλέπει να του κόβουν τη σύνταξη, του νέου που βλέπει να μην έχει προοπτικές εργασίας, του μισθωτού στο δημόσιο που βλέπει να του κόβονται οι αποδοχές, για να στηρίξουμε τη χώρα απέναντι στον άμεσο κίνδυνο πτώχευσης και καταρράκωσης.

Άρα, λοιπόν, θα παρακαλούσα στη φάση αυτή να ανασταλεί η πρόοδος της διαδικασίας. Να λάβει το λόγο ο συνάδελφος, κύριος Λοβέρδος, ως δεύτερος Υπουργός, επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Και μετά τον κύκλο των ομιλιών, των πολιτικών Αρχηγών, να επανέλθουμε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να έχω το λόγο;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Παρακαλώ, κύρια Παπαρήγα, έχετε το λόγο.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Όπως, θα προσέξατε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, μίλησε για ενάμισι λεπτό. ∆εν θελήσαμε να μπούμε στην ουσία. Στα πολιτικά ζητήματα που συνδέονται με αυτό το περίφημο μνημόνιο. Θέσαμε το ζήτημα νομικά, βεβαίως, από μια ορισμένη πολιτική σκοπιά. Όχι στενά νομικά. ∆εν καταλαβαίνω την απάντησή σας. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα, ήταν η απάντησή σας. Να απαντήσετε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω, στην κυρία Παπαρήγα.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Στέκει, αυτό που ζητάμε εμείς; Νομικά, τυπικά; Και αφήστε τώρα τις δηλώσεις πειθούς στην Κυβέρνηση, στο Σύνταγμα, στο ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο κ.λπ.. Απαντήστε. Εμείς, δεν κάναμε πολιτική τοποθέτηση επί της ουσίας. Και δεύτερον, τόση ώρα που μίλαγαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι –δεν καταλάβαμε, δηλαδή- τι έλεγαν; ∆εν εκπροσωπούσαν τις απόψεις των κομμάτων; Περιμένουμε τους πολιτικούς Αρχηγούς; Σας παρακαλώ, τοποθετηθείτε. Μπορεί να έχουμε κάνει –που λέει ο λόγος- λάθος. ∆εν θέλουμε όλα αυτά τα άνθη, που μας είπατε, εδώ πέρα.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω;

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Απαντήστε. Στέκει νομικά ή δεν στέκει; Αυτό δεν είναι κατάσταση, εδώ πέρα. Γιατί, έφυγε ο κ. Ρόβλιας; Τι έπαθε, έκτακτο, πρόβλημα υγείας; Να το σεβαστούμε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Θα σας απαντήσω γι’ αυτό.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Αν εμείς φεύγαμε -και δημιουργούσαμε μια τέτοια αλλαγή της διαδικασίας- τι θα γινόταν εδώ; Το λέει κανένας κοινοβουλευτικός Κανονισμός; Να έρθει ο κ. Ρόβλιας. Εγώ, λέω, ότι εσείς εκφράζετε την Κυβέρνηση. Πείτε τη θέση της Κυβέρνησης! Κάποια παιχνίδια παίζονται!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να απαντήσω.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ε, βέβαια!

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Βενιζέλο. Ήταν, σαφής, η θέση της κ. Παπαρήγα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς, κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τασούλα, θα μιλήσετε βεβαίως. Ο κ. Βενιζέλος θέλει να κάνει μια σύντομη τοποθέτηση απαντώντας. Κύριε Τασούλα, θα έχετε και εσείς το λόγο.Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Χαίρομαι, για το ερώτημα της κ. Παπαρήγα. Βλέπετε η πολιτική και η ιστορία έχουν πολλά γυρίσματα. Λέει η κ. Παπαρήγα: «Απαντήστε μου στο όνομα της τυπικής δημοκρατίας». Ε, όχι, κ. Παπαρήγα. Τώρα θα σας απαντήσουμε στο όνομα της ουσιαστικής δημοκρατίας. Της δημοκρατίας της ευθύνης.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρι- κής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Σας ευχαριστώ, κύριε Βενιζέλο, μας δικαιώνετε όταν λέμε, «δίκαιο είναι το δίκιο του εργαζόμενου λαού».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Εμείς, πότε θα μιλήσουμε;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Τασούλα. Είμαι σίγουρος ότι μερικά δευτερόλεπτα θέλει μόνο η κ. Παπαρήγα και θα έχετε εσείς το λόγο, κύριε Τασούλα. Κυρία Παπαρήγα, βιάζεστε γι’ αυτό και δεν ακούγεστε.

Κυρία Παπαρήγα, κύριε Τασούλα και όλοι, εάν με ακούτε λίγο, θα μπορείτε να ακούγεστε και εσείς καλύτερα. Γιατί, όταν μιλάμε και οι δύο ταυτόχρονα, κανείς δεν ακούγετε και κυρίως πρέπει να ακούσουμε εσάς, όχι το Προεδρείο.

Λοιπόν, επαναλάβετε παρακαλώ αν θέλετε γιατί δεν ακουστή- κατε, πράγματι, σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας): Ικανοποιήθηκα από την απάντηση.

Σας λέω: «γιατί σας κάνει εντύπωση όταν εμείς λέμε στο δίκαιο που εμείς υπακούμε είναι το δίκαιο του εργαζόμενου λαού; Βλέπετε αυτά τα περί τυπικών και ουσιαστικών. Μόνο, που εμείς τα λέμε πάντα, και όχι όταν θέλουμε να βάλουμε τρικλοποδιές κάπου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε, μια φράση θα πω.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Βενιζέλο, για λίγα δευτερόλεπτα, γιατί ο συνάδελφος κ. Τασούλας, πρέπει να πάρει το λόγο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Θέλω, να πω μια φράση στην κ. Παπαρήγα.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μια φράση, όμως, σας παρακαλώ μόνο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Ήθελα να πω στην κ. Παπαρήγα –γιατί είναι μια εποικοδομητική συζήτηση αυτή που κάνουμε- ότι, πράγματι, το Σύνταγμα και η δημοκρατία είναι όλου του ελληνικού λαού. Και στο όνομα του ελληνικού λαού και της νομιμοποίησης που μας παρέχει, ενσυνείδητα, κάνουμε ό,τι κάνουμε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Και αυτός θα το αλλάξει, κύριε Βενιζέλο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κύριε Τασούλα, χρειάζεστε τρία ή πέντε λεπτά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χρειάζομαι τρία λεπτά και αν δεν προλάβω πέντε.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Εντάξει, θα σας δώσω τρία και να δούμε αν θα προλάβετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μόλις τώρα ήμασταν ακροατές μιας αντεγκλήσεως γύρω από θέματα Συντάγματος και Συνταγματικού ∆ικαίου εις τα οποία, ομολογουμένως εκ πρώτης όψεως, ο κ. Βενιζέλος είναι ακαταμάχητος.

Αυτή τη στιγμή, όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το θέμα κατά πόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιλαμβάνεται την τήρηση του Συντάγματος, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ομιλεί περί αλλαγής του Συντάγματος, ομιλεί περί θεμελιωδών ή και περί μη θεμελιωδών διατάξεων. ∆εν είναι αυτή τη στιγμή προς έρευνα κατά πόσο το Κομμουνιστικό Κόμμα τηρεί το Σύνταγμα.

∆εν θα μετατραπούμε, εν παρενθέσει, σε εξεταστές αυτής της απορίας. Αυτό, ενδεχομένως, θα το λύσουμε άλλη φορά. Αυτή τη στιγμή είμαστε ενώπιον μίας πολύ σοβαρής συζητήσεως για ένα από τα πιο σοβαρά, ίσως το πιο σοβαρό, νομοσχέδιο της Μεταπολιτεύσεως.

Ετέθη θέμα, αν πρέπει να έρθει με αυτή την πλειοψηφία. Ως αντιλέγων, εκ μέρους της Νέας ∆ημοκρατίας, σας λέω και σας θυμίζω ότι το Σύνταγμα και ο Κανονισμός προβλέπει ότι αυτά τα θέματα, τα καθορίζει η Κυβέρνηση που εισάγει το νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση εισήγαγε ένα νομοσχέδιο όχι συνηθισμένο ως προς το περιεχόμενο, αλλά ως προς τη μορφή και το είδος του, με βάση την απλή πλειοψηφία. Αυτή είναι η απάντηση. Η Κυβέρνηση εισήγαγε ένα νομοσχέδιο με απλή πλειοψηφία. Έτσι το εισήγαγε, έτσι το αντιλαμβανόμαστε, έτσι το αντιμετωπίζουμε.

Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Βενιζέλος και η κ. Παπαρρήγα έχουν μια υπόθεση Συνταγματικού ∆ικαίου η οποία ανεφύη ξαφνικά και προς χάριν του επιστημονικού ενδιαφέροντος πρέπει να λυθεί, θα επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, ότι οι ευθύνες έναντι αυτού του νομοσχεδίου είναι υπαρκτές ασχέτως πλειοψηφίας.

Εμείς τις ευθύνες μας τις αναλάβαμε. Είπαμε τις θέσεις μας για το νομοσχέδιο. Είπαμε την άποψή μας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας. Και εμείς την ευθύνη μας δεν την αποποιούμεθα. Εάν κάποιοι αισθάνονται την ανάγκη, αυτή την ευθύνη να την μετακυλήσουν ή να την μεταθέσουν, εμείς πάντα αποδεικνύ- ουμε ότι την ευθύνη μας δεν την αποποιούμεθα.

Ωστόσο, η απάντηση στο ερώτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος και των συναδέλφων έρχεται μέσα από την ίδια τη διαδικασία, που εισήχθη από την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι, ορίζει αυτά τα πράγματα. Όρισε πλειοψηφία 151. Έτσι συζητείται το νομοσχέδιο, έτσι αντιμετωπίζεται.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλα τα άλλα θα τα δούμε πολύ σύντομα. Θα τα δούμε προσεχώς.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας ∆ημοκρατίας)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Βενιζέλος διετύπωσε την πρόταση της Κυβέρνησης. Όπως είπαμε νωρίτερα, εδώ δεν έχουμε συγκεκριμένο άρθρο. Επισπεύδουσα είναι πάντα η Κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εκχωρεί αρμοδιότητες η Κυ-

βέρνηση;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Λέω, ότι επισπεύδουσα είναι πάντα η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση φέρνει τα νομοσχέδια σ’ αυτήν την Αίθουσα.

Ο κ. Βενιζέλος διατύπωσε τη συγκεκριμένη πρόταση, να μην λάβουμε τώρα απόφαση με την κατ’ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 100, παράγραφος 2 γιατί κατά ευρεία αναλογία κάνουμε αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Τασούλα.

Και θεωρώ ότι θα είναι προτιμότερο για την Ολομέλεια, για όλους εσάς, να ακούσουμε, να ακούσει η Αίθουσα και τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των κομμάτων και εκεί να πάρουμε την απόφαση επί της διαδικασίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Μισό λεπτό, κύριε Τα- σούλα. ∆εν περιμένετε να σας δώσω και τυπικά το λόγο. Πετάγεστε.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Μα, ζητώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε!

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆εν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη δική μου φράση, πετάγεστε πάνω και παίρνετε το λόγο. Κρατείστε το λόγο αν θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε με το λόγο σας, αλλά σας παρακαλώ, κύριε Τασούλα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Θέλω να διευκρινίσω το εξής.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Τώρα έχετε το λόγο. ∆εν σημαίνει ότι κάθε φορά που σηκώνεται κάποιος συνάδελφος από κάτω και αρχίζει να μιλά ότι έχει και το λόγο. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ορίστε, κύριε Τασούλα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Θέλω να διευκρινίσω το εξής, κύριε Πρόεδρε.

Σ’ αυτήν τη μυστηριακή ατμόσφαιρα, εάν εμείς, κύριε Πρόεδρε, πιστεύαμε ότι τίθεται θέμα εκχωρήσεως εθνικής κυριαρχίας, αυτήν την πρόταση θα την κάναμε εμείς. Ο λόγος που δεν την κάναμε είναι ότι δεν το θεωρούμε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο πάρα πολύ σοβαρό, αλλά που δεν συνιστά αυτό που υπονοεί η Αριστερά. Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω ότι έτσι κι αλλιώς η Νέα ∆ημοκρατία είναι μία παράταξη ευθύνης και το απέδειξε μέχρι τώρα.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας ∆ημοκρατίας)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ήσασταν σαφής. Επαναλαμβάνω ότι η λήψη της απόφασης θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις και όλων των Αρχηγών. Και συνεχί- ζουμε τώρα επί του καταλόγου των ομιλητών με τον Υπουργό, τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

 

*Ολόκληρη η συζήτηση της Ολομέλειας της 6ης Μαΐου 2010:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20100506_1.pdf 

 

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2010