2 Φεβρουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβερνήσεως που κατέθεσε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

23 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

22 Ιανουαρίου 2007

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης της πρότασης που κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Παπανδρέου και εκατόν έντεκα Βουλευτές του Κόμματος του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΝ κ. Α. Αλαβάνος και οι Βουλευτές του Κόμματός του για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με το θέμα των υποκλοπών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2007

20 Δεκεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2007».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2006

4 Δεκεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση Επερώτησης Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με τους συμβασιούχους.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2006

23 Νοεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίου και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2006

21 Νοεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Τροποποίηση του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που κυρώθηκε με το ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α’) σχετικά με την αναδιοργάνωση της Επιθεώρησης Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2006

7 Νοεμβρίου 2006

Ένσταση και ψηφοφορία αντισυνταγματικότητας του Ευ. Βενιζέλου επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2006

1 Νοεμβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις».

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2006

6 Οκτωβρίου 2006

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση Επερώτησης Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, σχετικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος για τις τοπικές εκλογές.

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2006