2 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο εξωτερικό»
Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

7 Μαΐου 2009

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης στη Βουλή επί της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση της 2ης δικογραφίας «Παυλίδη»

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

4 Μαΐου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατα τη συζήτηση και ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη ως προς την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση»
Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

7 Μαΐου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης στη Βουλή επί της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με τη διερεύνηση της 2ης δικογραφίας «Παυλίδη»
Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

4 Μαΐου 2009

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατα τη συζήτηση και ψηφοφορία για την άσκηση ή μη δίωξης κατά του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη ως προς την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση»
Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

29 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου όσον αφορά στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι.
Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

29 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου επί του κανονισμού όσον αφορά στην ημερήσια διάταξη για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το Βατοπέδι

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

27 Απριλίου 2009


Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση και ψήφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Συντάγματος,  της πρότασης του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής»

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

28 Απριλίου 2009


Παρέμβαση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»
Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009

28 Απριλίου 2009

Αγόρευση Ευ. Βενιζέλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»

Tags: Αγορεύσεις | Παρεμβάσεις 2009