Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020

 

Ανάρτηση Ευάγγελου Βενιζέλου για την Petra De Sutter, αντιπρόεδρο της νέας κυβέρνησης του Βελγίου 

 

Δόθηκε ευρεία δημοσιότητα σε διεθνές επίπεδο για τον διορισμό της Petra De Sutter ως αντιπροέδρου της νέας κυβέρνησης του Βελγίου με αρμοδιότητα  τη δημόσια διοίκηση. Κυριάρχησε στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο  η αναφορά ότι « she is the first transgender minister in Europe». Γεγονός προφανέστατα σημαντικό και εμβληματικό για κάθε ανοικτή φιλελεύθερη κοινωνία.  Είχα τη χαρά και την τιμή να συνυπάρχω για αρκετά χρόνια, μέχρι το 2019,  με την Petra De Sutter στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Μετείχε σε αυτήν  ως  μέλος της Γερουσίας του Βελγίου μέχρι την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο το 2019.

Ήμασταν και οι δυο μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των «Σοσιαλιστών, Δημοκρατών και Πρασίνων». Η Petra De Sutter είχε αναδειχθεί σε μια από την πιο ισχυρές και διακριτές προσωπικότητες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Συνδυάζοντας την πολιτική της ιδιότητα με την επιστημονική της γνώση ως καθηγήτρια γυναικολογίας εισηγήθηκε τις αποφάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την παρένθετη μητρότητα. Με βαρύτητα  και  μαεστρία  προήδρευσε των εργασιών της Επιτροπής κανονισμού και ασυλιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και συνέβαλε καθοριστικά στην εκκαθάριση δύσκολων υποθέσεων, στην αποκατάσταση του ηθικού κύρους της Συνέλευσης και στην εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας σε ζητήματα σχετικά με την διεθνή πολιτική. Σήκωσε το βάρος της εισήγησης για την επάνοδο της ρωσικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Συνέχισε, όπως μαθαίνω, με την ίδια ποιότητα τη δράση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Ιούνιο του 2019 έως τον διορισμό της ως αντιπροέδρου της βελγικής κυβέρνησης.  Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο τη δραστηριότητά της στην εσωτερική πολιτική της χώρας της. Της εύχομαι να επιτύχει.

 


 

Sunday, 11th  October 2020

 

Post by Evangelos Venizelos on Petra De Sutter, Deputy Prime Minister of the new Belgian Government

 

The appointment of Petra De Sutter as Deputy Prime Minister of the new Government of Belgium and responsible for public administration affairs has received large international publicity. The media and internet agenda was dominated by news that "she is the first transgender minister in Europe". This is obviously important and emblematic for any open liberal society. I had the pleasure and honour to be alongside Petra De Sutter in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe for several years –until 2019.

She participated there as a member of the Belgian Senate until her election to the European Parliament in 2019. Both of us were members of the Parliamentary Group of “Socialists, Democrats and Greens”. Petra De Sutter emerged as one of the strongest and most distinct personalities of the Parliamentary Assembly. Combining her gift as a politician with her research expertise as Professor of Gynaecology, she proposed the resolution of the Parliamentary Assembly on surrogacy. As a Chair during the proceedings of the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs of the Parliamentary Assembly , she demonstrated mastery and gravity in her role and contributed decisively to the settlement of difficult cases, the restoration of the Assembly's moral validity and the implementation of rules of ethics in the sphere of international politics. She bore the weight of the proposal for the return of the Russian Parliamentary Delegation to the works of the Parliamentary Assembly. She continued -as I am well-aware- in the same vein and quality during her mission in the European Parliament from June 2019 until her appointment as Deputy Prime Minister of the Belgian Government. I have no doubt that she will follow a similar path in internal affairs of her country. I wish her every success in her new role.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159290317173623&id=80258823622 

 

Tags: Δηλώσεις 2020