Σκόπια, 20 Φεβρουαρίου 2014


Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεών του στα Σκόπια, ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς Έλληνες δημοσιογράφους σχετικά με τα αποτελέσματα των επαφών που είχε στην πρωτεύουσα της πΓΔΜ:


Οι επαφές μου εδώ στα Σκόπια με όλη την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία και εν τέλει με τον Πρωθυπουργό κ. Γκρουέφσκι έγιναν σε διπλή βάση. Ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε. αυτό το εξάμηνο, είχα την υποχρέωση να εκφραστώ μέσα στο πλαίσιο των συμπερασμάτων που έλαβε το Συμβούλιο, το Δεκέμβριο, για την ευρωπαϊκή προοπτική της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Κατέστησα λοιπόν σαφές στους συνομιλητές μου ότι έχουν την υποχρέωση να αποδεχθούν το πλαίσιο αυτό, την Κοινή Θέση του Συμβουλίου που στρέφει την προσοχή τους στις σχέσεις καλής γειτονίας. Οι σχέσεις καλής γειτονίας δεν συνδέονται μόνο με το ανοιχτό ζήτημα του ονόματος, συνδέονται, επίσης, με τις διμερείς τους σχέσεις με άλλες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία. Οι σχέσεις καλής γειτονίας παραπέμπουν στο διεθνές δίκαιο, παραπέμπουν στη διεθνή νομιμότητα, παραπέμπουν στις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με το όνομα. Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εφαρμοστεί η Συμφωνία της Αχρίδας για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες εδώ, ιδίως για το καθεστώς της αλβανικής κοινότητας και πρέπει επίσης να εφαρμοστεί η συμφωνία που έχει επιτευχθεί την 1η Μαρτίου 2013 μεταξύ των κομμάτων, γιατί το πρόβλημα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάντα ανοιχτό, πάντα σημαντικό.

Έχουμε, όμως, το περιθώριο να κάνουμε πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, αξιοποιώντας κοινοτικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.

Η απάντηση του κ. Γκρουέβσκι ήταν πως αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εντατικά την υφιστάμενη διαδικασία υπό τον κ. Νίμιτς στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και, βεβαίως, μου επανέλαβε ότι η χώρα του δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις και δεν εκφράζει κανενός είδους αλυτρωτισμό. Αυτό είναι σημαντικό αλλά πρέπει να μετατραπεί σε μια δημιουργική στάση σε σχέση με το όνομα. Σε διμερές επίπεδο, συζητήσαμε για άλλες δυνατότητες που έχουμε, ιδίως στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα των επενδύσεων και των εμπορικών συναλλαγών. Οι δύο οικονομίες είναι αλληλένδετες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εσωτερική σταθερότητα και η δυτική προοπτική αυτής της χώρας γιατί αυτό επηρεάζει τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. 

Tags: Εξωτερική ΠολιτικήΕλληνική ΠροεδρίαΔηλώσεις 2014