Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Μήνυμα Αντιπροέδρου της κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, Ευ. Βενιζέλου για το Νέο Έτος με την ευκαιρία της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ


Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους και σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και τούτο διότι οι επόμενοι έξι μήνες θα αποτελέσουν σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα, που εξέρχεται από μια κρίση που υπέβαλε τον ελληνικό λαό σε σκληρές θυσίες, αλλά και για την Ένωση στο σύνολό της, καθώς ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες όλων των Ευρωπαίων πολιτών: ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, με έμφαση στην καταπολέμηση της ανεργίας – ιδιαίτερα των νέων –  και την προώθηση επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία. Εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης και της Ευρωζώνης, εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για την τραπεζική ένωση και υλοποίηση του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων. Ενίσχυση της ασφάλειας των κοινών μας συνόρων, μέσω της ανάληψης πολιτικών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και προώθηση της κινητικότητας που θα διευκολύνει την ανάπτυξη σε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Αναγνωρίζοντας τον ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η θάλασσα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση και την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια οικονομία, η Ελληνική Προεδρία έχει υιοθετήσει, επίσης, μια οριζόντια προτεραιότητα, η οποία διατρέχει όλες τις υπόλοιπες: μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η θαλάσσια πολιτική στοχεύει στην υιοθέτηση μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, καθώς και στην κατάρτιση του πλαισίου για τη «γαλάζια ανάπτυξη» σε τομείς που εκτείνονται από την αλιεία και τον τουρισμό έως τις μεταφορές, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Οι στόχοι της Ελληνικής Προεδρίας είναι φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί και διαβεβαιώνουμε τους εταίρους μας ότι θα εργαστούμε προς την επίτευξή τους με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα. Όμως, την ίδια στιγμή, στο ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτικό τοπίο, στο οποίο καλείται η Ελλάδα να ασκήσει την Προεδρία, επικρατεί διάχυτη αβεβαιότητα.

Οι πολίτες της Ευρώπης βιώνουν αυτή την αβεβαιότητα υπό τη μορφή της μειωμένης οικονομικής και εργασιακής ασφάλειας, της διάβρωσης της κοινωνικής συνοχής και της αύξησης του ευρωσκεπτικισμού. Βιώνουν την αβεβαιότητα ως την απουσία μιας ιστορικής αφήγησης που θα τους έδινε τη δυνατότητα να διαδραματίσουν πραγματικό ρόλο στους κόλπους των νομοθετικών και εκτελεστικών οργάνων της Ένωσης. Μιας νέας αφήγησης που θα επιβεβαίωνε τις αξίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του ευρωπαϊκού μοντέλου ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ελληνική Προεδρία, σε αυτή την συγκυρία, θα αποτελέσει μια θεσμική φωνή στην κρίσιμη πολιτική συζήτηση που θα διεξαχθεί στην Ευρώπη τους επόμενους πέντε μήνες.

Εξ ονόματος της Ελληνικής Προεδρίας και του ελληνικού λαού, εύχομαι σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες – όχι μόνο στους πολιτικούς, την κοινωνία των πολιτών και τους εκπροσώπους συγκεκριμένων ομάδων – να έχουν το σθένος και το όραμα να συμμετάσχουν ενεργά και παραγωγικά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Της Ευρώπης που αποτελεί την κοινή μας αναζήτηση.

Όπως αναφέρει και το σύνθημα της Προεδρίας μας «Ενωμένοι πλέουμε πιο μακριά» !

Εύχομαι σε όλους ένα ευτυχισμένο Νέο Έτος γεμάτο υγεία!

Tags: Ελληνική ΠροεδρίαΔηλώσεις 2013