Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013

Κοινές δηλώσεις Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου και Γεν. Γραμματέα Συμβουλίου της Ευρώπης Thorbjorn Jagland

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbjorn Jagland, μια μεγάλη ευρωπαϊκή προσωπικότητα που έχει διατελέσει και Πρωθυπουργός της φίλης χώρας Νορβηγίας.

Η Ελλάδα είναι παλιό, πιστό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και εκφράζει πάντα την ευγνωμοσύνη της στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τη θερμή υποστήριξη κατά τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, της μάχης κατά της χούντας.

Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του κ. Γενικού Γραμματέα για τη θεσμική μεταρρύθμιση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και όλων των θεσμών και των μηχανισμών επιτήρησης. Γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ιστορικά και θεσμικά ο θεματοφύλακας των μεγάλων ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

 

Επίσης, στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης συντίθεται η Ευρώπη ως ήπειρος συνολικά. Μια Ευρώπη που θέλουμε να είναι η Ευρώπη της ιστορικής συνείδησης, της ειρήνης, της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, του πολιτισμού και, βεβαίως, της κοινωνικής συνοχής και προστασίας.

Το έργο του κ. Γενικού Γραμματέα είναι εξαιρετικά σημαντικό και η ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014 είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης και προσωπικά με τον Γενικό Γραμματέα και την ομάδα του για να προωθηθούν αυτοί οι στόχοι για ένα πανευρωπαϊκό χώρο, θεσμικό, νομικό, πολιτικό, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.

T. JAGLAND: Κυρίες και κύριοι, κατ’ αρχήν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα, ένα από τα παλαιότερα και πλέον σταθερά μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Βρίσκομαι εδώ όχι για να επιβάλω οτιδήποτε στην Ελλάδα, αλλά βρίσκομαι εδώ προκειμένου να συνδιαλεχτούμε, να συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε από κοινού να συνεργαστούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Προκλήσεις που αφορούν φαινόμενα εξτρεμισμού, βίας, ξενοφοβίας και βίαιης πολιτικής δράσης.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαθέτει στα ανωτέρω πολύ καλή εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία, την οποία προσφέρουμε για να συνδράμουμε την Ελλάδα.

Εν τάχει, επίσης, επιτρέψτε μου να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου στην γραμμή, την οποία έχει υιοθετήσει και ακολουθήσει η ελληνική Κυβέρνηση όσον αφορά την καταστολή της πολιτικής βίας, αλλά και την αντιμετώπιση του πολιτικού κόμματος «Χρυσή Αυγή».

Δεν επιτρέπεται να προβαίνει κανείς σε πράξεις βίας, με τη συγκάλυψη πολιτικών σχηματισμών ή πολιτικής ιδεολογίας. Η γραμμή, την οποία έχει υιοθετήσει η ελληνική Κυβέρνηση, συνάδει πλήρως με το κράτος δικαίου. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή τη γραμμή, η οποία, επίσης, ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές αποφάσεις που έχει εκδώσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.
Και τούτου λεχθέντος, εκτιμώ ότι και ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας, όπως έχω ενημερωθεί, για την καταπολέμηση ρατσιστικού λόγου ή πράξεων, είναι πολύ σημαντικός και μάλιστα συνάδει πλήρως και με τη σχετική Σύμβαση.

Δεν θα πρέπει κανείς να καταφεύγει σε φαινόμενα ρατσισμού, όπως προείπα, ή να υποκινεί βία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να επιβάλει το νόμο και την τάξη και αυτή ακριβώς να είναι η γραμμή που ακολουθούν οι αρχές του κράτους.

Σας ευχαριστώ.

Tags: Εξωτερική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΔηλώσεις 2013