Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευαγγέλου Βενιζέλου, Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Μπεγλίτη.

Ευ. Βενιζέλος: Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την κα Τίνα Μπριμπίλη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ο κ. Μπεγλίτης και εγώ γιατί επισημοποιούμε σήμερα τη στενή συνεργασία που ούτως ή άλλως έχουμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σήμερα θα υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας των δύο Υπουργείων, που διευκολύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην άσκηση της πολιτικής του στον ιδιαίτερο και ευαίσθητο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων που εκ παραδόσεως είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό περιχαρακωμένος γιατί έχει χαρακτηριστικά στρατοπέδου.Και απ’ την άλλη μεριά αυτό το μνημόνιο συνεργασίας θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε εμείς τις δικές μας περιβαλλοντικές πολιτικές, το μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, να αναδείξουμε το πράσινο στρατόπεδο και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν διάφορα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί όλα αυτά τα οποία θα γίνουν στο πεδίο δράσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν και μια έντονα κοινωνική διάσταση, αναπτυξιακή και όχι μόνο αμυντική.

Το μνημόνιο καταγράφει τις δράσεις αυτές. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι ενδεικτικές του ενδιαφέροντός μας. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, στην ανάπτυξη ενός πρότυπου πράσινου νοσοκομείου, στην εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην ευαισθητοποίηση των στελεχών και των κληρωτών και βέβαια στην ανάπτυξη όλων των δράσεων που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, με τα έξυπνα ενεργειακά κτίρια στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θα δείτε το περιεχόμενο του μνημονίου. Θα μιλήσει σχετικά και η κα Μπιρμπίλη. Εγώ θα ήθελα πέραν του μνημονίου να αναφέρω και δημόσια σήμερα τις εντολές που έχουν δοθεί στα Γενικά Επιτελεία, προκειμένου να προωθήσουμε την αντίληψη της πράσινης ανάπτυξης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πρώτον, όλες οι δράσεις έχουν σαφή διακλαδικά χαρακτηριστικά. Έχει ήδη καταγραφεί το υπάρχον επιστημονικό δυναμικό, στρατιωτικό και πολιτικό, συμπεριλαμβανόμενων και των κληρωτών με σχετικά επιστημονικά προσόντα. Έχουμε πολλά στελέχη των τριών κλάδων που κατέχουν σχετικά πτυχία ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Έχουμε πιστοποιημένους επιθεωρητές περιβάλλοντος και πιστοποιημένους εκπαιδευτές και στους τρεις κλάδους. Όλοι αυτοί θα αξιοποιηθούν πλήρως.  Υπάρχουν κάποια πρωτογενή και αρχαϊκά στοιχεία πράσινης ανάπτυξης που τα έχουμε καταγράψει και παλιές προτάσεις που τις έχουμε επικαιροποιήσει. Διαμορφώθηκε ήδη η Υπηρεσιακή Μονάδα Πράσινης Ανάπτυξης στη ΓΔΟΣΥ, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.

Σε όλα τα επιτελεία συγκροτήθηκαν Γραφεία Πράσινης Ανάπτυξης και τώρα θα οριστούν υπεύθυνοι πράσινης ανάπτυξης σε κάθε μονάδα, ανεξαρτήτως επιπέδου. Αρχίζουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού. Έχει διαμορφωθεί η ομάδα των εκπαιδευτών των εκπαιδευτών. Και θα προετοιμαστεί έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ήδη έχει δοθεί εντολή να συγκροτηθεί και να καταγραφεί η περιβαλλοντική και ενεργειακή ταυτότητα κάθε μονάδας, κάθε στρατοπέδου και κάθε κτιρίου. Ήδη δόθηκε εντολή να προετοιμαστούν οι αναγκαίες μελέτες για την ενεργειακή επάρκεια των κτιρίων και για την εξοικονόμηση ενέργειας. Από απλά πράγματα όπως η αλλαγή των λαμπτήρων και η εγκατάσταση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μέχρι πολύ πιο σύνθετα, τα οποία θα τα αναφέρω.

Θέλουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Θα μας βοηθήσει δραστικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος γιατί πρέπει να διαμορφωθεί και ένα κάπως ευέλικτο νομικό καθεστώς για το ζήτημα αυτό, για τα φωτοβολταϊκά και τα μικρά αιολικά στους χώρους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί και που έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τον όγκο. Θέλουμε να τον περιορίζουμε κατά 5% το χρόνο. Η ενίσχυση της ανακύκλωσης που μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η επαναχρησιμοποίηση οικοδομικών αποβλήτων και βεβαίως ήδη έχω ζητήσει να γίνει πλήρες σχεδιασμός στις «απόψεις» οπλικών συστημάτων και καταλοίπων βλημάτων.

Όπου υπάρχει υποψία ραδιενεργών αποβλήτων που στην πράξη δε νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί τίποτα, θα γίνει επανέλεγχος. Εφαρμόζουμε στρατηγική μείωσης εκπομπών αερίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, άρα θέλουμε καταρχάς μέτρηση και έλεγχο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία των στρατιωτικών ΚΤΕΟ και τον ηλεκτρονικό έλεγχο των καυσίμων.

Έχει δοθεί οδηγία στο Στρατό Ξηράς στο ΓΕΣ, για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης αντίληψης σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας, γιατί υπάρχουν στρατόπεδα και πεδία βολής σε επιτηρούμενες περιοχές. Αυτό κατ’ εξοχήν συμβαίνει στον Έβρο.

Μας απασχολεί πολύ το ζήτημα των υδάτινων πόρων. Στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης κατά 25% τα επόμενα τρία χρόνια. Αρχίζοντας από τον έλεγχο των δικτύων και των διαρροών. Έχει δοθεί εντολή να γίνει παντού έλεγχος ποιότητας εδάφους. Εκεί που κυρίως έχουμε εγκαταστάσεις αποθηκών του υλικού πολέμου, χώρους επισκευών αεροσκαφών, δεξαμενές καυσίμων και άλλα παρόμοια.

Διαμορφώνεται έτσι το λεγόμενο πράσινο στρατόπεδο. Θα υπάρξει και το πρότυπο πράσινο νοσοκομείο όπως σας είπα με βάση το μνημόνιο, με έξυπνες συσκευές διαχείρισης, με έξυπνες συσκευές ηλεκτρονικής φύλαξης κ.ο.κ. Στόχος μας είναι όλα αυτά να καταγράφονται και στον προϋπολογισμό προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε ο προϋπολογισμός μας – ήδη ασχολείται η ΓΔΟΣΥ με αυτό – να έχει μια πράσινη οριζόντια γραμμή στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αυτά είναι οι διαταγές που έχουν δοθεί από εμένα και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό στα Επιτελεία. Θα ελέγξουμε την εφαρμογή όσο γίνεται αυστηρότερα, αλλά υπάρχει πολύ καλή διάθεση αφομοίωσης και εφαρμογής. Και πιστεύω ότι αυτό μαζί με το μνημόνιο όπου όπως σας είπα υπάρχει μια ισορροπία κινήσεων και δράσεων ανάμεσα στα δύο Υπουργεία, μας επιτρέπει να πούμε ότι έχουμε αποκτήσει μία περιβαλλοντική ευαισθησία και πολιτική και μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την αντίφαση στο χώρο των εξοπλισμών, στο χώρο της άμυνας, στο χώρο όπου λειτουργούν βαριές υποδομές, να έχουμε κάνει βήματα και μάλιστα βήματα οργανωμένα και σημαντικά προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης.

Αυτά και δίνω το λόγο τώρα στην κα Μπιρμπίλη.

 Τ. Μπιρμπίλη: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Πάνο Μπεγλίτη για τη σημερινή υποδοχή–φιλοξενία, αλλά πιο πολύ για τη συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους τρεις μήνες ώστε να καταρτιστεί αυτό το μνημόνιο το οποίο να είναι άμεσα υλοποιήσιμο.

Τα στρατόπεδα γενικά είναι χώροι πολύ μεγάλης περιβαλλοντικής και ενεργειακής έντασης. Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Αμερική, όσο και στη Γερμανία και στην Αγγλία, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να καταστούν χώροι λιγότερο ενεργοβόροι με πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής για όσους ζουν και βρίσκονται μέσα στα στρατόπεδα αυτά για πολύ καιρό και βέβαια χώροι οι οποίοι δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Θα έλεγα ότι τα στρατόπεδα έχουν δύο μεγάλα χαρακτηριστικά τα οποία κανείς δεν τα συναντά εύκολα σε άλλους χώρους. Το πρώτο όπως είπε και ο Υπουργός, είναι συνήθως σε χώρους που είναι σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Άρα, εκεί χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή.

Ο δεύτερος όμως και πιο σημαντικός λόγος για μένα, είναι ότι εκεί περνούν πάρα πολύ χρόνο ο μισός πληθυσμός της νεολαίας μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αν γίνει υπόθεση δική τους το πράσινο στρατόπεδο ή το πράσινο στρατιωτικό νοσοκομείο, τότε νομίζω ότι θα δοθεί ένα συνολικότερο μήνυμα στην κοινωνία, όταν οι νέοι αυτοί άνθρωποι φύγουν απ’ το στρατό και γίνουν παραγωγικές μονάδες στην κοινωνία μας. Άρα, νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξεκινήσει μία προσπάθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η δική μας δράση είναι συμπληρωματική. Παρόλο που πράγματι οι δράσεις φαίνονται να είναι μοιρασμένες, εμείς ερχόμαστε να κουμπώσουμε στην πολύ μεγάλη πρωτοβουλία που ξεκινάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σπάζοντας και πολλά ταμπού που συνδέονται με αυτό το χώρο.

Κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τρεις οι βασικοί τομείς αν μπορώ να τους συνοψίσω, στους οποίους θα δώσουμε μεγάλο βάρος. Ο πρώτος είναι στην απορρύπανση και στην αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων, ή όλου του τεχνικού εξοπλισμού που πρέπει να αλλαχτεί κυρίως είναι εξοπλισμός που μπορεί πολλές φορές να περιέχει αμίαντο. Αυτό είναι η μία δράση: η αποκατάσταση και ένας εξορθολογισμός.

Η δεύτερη δράση είναι περισσότερο δημιουργική και έχει σχέση με το κομμάτι της ενέργειας, είτε στον τομέα της εξοικονόμησης είτε στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών.

Και ο τρίτος τομέας δράσης έχει να κάνει με τους φυσικούς πόρους, που φυσικοί πόροι βέβαια είναι το νερό, αλλά είναι και τα απορρίμματα από τα οποία μπορούμε να παράξουμε ξανά υλικά.

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το περιβάλλον, υπάρχει ήδη πρόσκληση ύψους περίπου 20 εκ. ευρώ στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και όλων των δράσεων που σχεδιάζει και βέβαια θα συνδράμουμε αν αυτό το ποσό χρειαστεί να μεγαλώσει, σε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε πράγματι να κάνουμε πραγματικότητα σε λίγα χρόνια το «Πράσινα Στρατόπεδα» και το Πράσινο Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πολύ.

 Ευ. Βενιζέλος: Ευχαριστώ κι εγώ.

 Π. Μπεγλίτης: … Πολύ σύντομα καλωσορίζω κι εγώ την συνάδελφο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της υπογραφής Πρωτοκόλλου συνεργασίας των δυο Υπουργείων.

Είναι γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή εξάρτηση συγκροτούν δυναμικές πλέον συνιστώσες μιας σύγχρονης πολιτικής εθνικής ασφάλειας. Από αυτή την πλευρά οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μετέχουν σε αυτή τη συλλογική κυβερνητική προσπάθεια. Είναι αλήθεια ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις με τον αριθμητικό τους όγκο αλλά και τις επιχειρησιακές τους ανάγκες, αποτελούν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα μας.

Ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετέχουμε της συλλογικής κυβερνητικής προσπάθειας για την υλοποίηση του στόχου, που είναι (μέχρι το 2020) δέσμευση – απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε μέχρι το 2020 το 20% των ενεργειακών μας αναγκών, να παράγονται από τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Άρα η δουλειά που έχουμε να κάνουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο από την πλευρά της ενεργειακής απεξάρτησης και της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ευρύτερα και από την πλευρά της διασφάλισης όρων εθνικής ασφάλειας για τη χώρα μας.

Το Μνημόνιο αυτό που υπογράφτηκε σήμερα από τον Υπουργό κ. Βενιζέλο και από την Υπουργό κα Μπιρμπίλη, ενσωματώνει πολλές επιχειρησιακές δράσεις που έχουμε, ήδη, αρχίσει να υλοποιούμε εδώ στο Υπουργείο, από τον περασμένο Νοέμβριο του 2009.

Η βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την επιστημονική και τεχνική γνώση που διαθέτει, θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της υλοποίησης αυτών των επιχειρησιακών δράσεων. Επίσης, θα βοηθήσει σημαντικά στην τελική διαμόρφωση των μελετών, για μια σειρά θεμάτων και προγραμμάτων τα οποία ήδη τελούν εν εξελίξει από την πλευρά του Υπουργείου μας.

Αυτά ήθελα να πω κι εγώ, ως σύντομη παρέμβαση. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία των δυο Υπουργείων και πιστεύω ότι υλοποιούμε ένα στρατηγικό κυβερνητικό στόχο, στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας και κυρίως στο χώρο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Ευχαριστώ.

 Ευ. Βενιζέλος: Υπάρχει κάποια ερώτηση πριν υπογράψουμε το κείμενο; Ορίστε παρακαλώ.

Λ. Δημάκας (Τα Νέα): Υπάρχει σκέψη να αξιοποιηθεί και το εργαλείο των ΣΔΙΤ όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στο χώρο των Στρατοπέδων; Γιατί υπάρχουν εκτάσεις, υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για φωτοβολταϊκά ή αιολικά.

 Ευ. Βενιζέλος: Για τις ανάγκες τις ενεργειακές των σχηματισμών και των Μονάδων, ενδέχεται να γίνει και αυτό. Πρέπει να δοκιμάσουμε όμως βέβαια το σχήμα πως λειτουργεί, στις παλαιότερες επιλογές που είχαν γίνει για συγχρηματοδοτούμενα έργα, να δούμε αν το σχήμα αυτό μπορεί να αποδώσει με βάση και τις προδιαγραφές που έχει ετοιμάσει τώρα το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας μέχρι πριν από λίγο), έτσι ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς στη χρήση αυτού του εργαλείου, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη στο χώρο αυτό.

Αλλά εμείς έχουμε τεράστιες δυνατότητες αυτεπιστασίας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μόνοι μας, έχουμε το επιστημονικό δυναμικό και μπορούμε να κάνουμε μικρά και αποδοτικά πράγματα, γρήγορα, εύκολα και φτηνά. Και αυτό το προτιμούμε σε σχέση με πιο μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις μεγάλων προϋπολογισμών, οι οποίες τελικά δεν προχωρούν.

Η αυτεπιστασία την οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά και από θητείες μου σε άλλους χώρους σε άλλα Υπουργεία, μπορεί να αποδώσει εντυπωσιακά και άμεσα αποτελέσματα. Αυτό που γίνεται για τη συντήρηση των κτηρίων για παράδειγμα, που είδα ότι είχατε ένα δημοσίευμα χτες κ. Δημάκα, αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα.

Και έχουμε εδώ ένα τεράστιο δυναμικό στελεχών, που έχουν τη σχετική κατάρτιση και που υποαξιοποιούνται και θέλουμε όλους να τους αξιοποιήσουμε. Αν δείτε πόσοι αξιωματικοί μας έχουν μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα περιβάλλοντος, θα εντυπωσιαστείτε. Αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να τους αξιοποιήσουμε.

Ά. Μαλλίδης (ΕΡΤ): Για το Πράσινο Νοσοκομείο θα ήθελα να ρωτήσω που θα γίνει και ποιες θα είναι οι ιδιαιτερότητές του. Γιατί το ακούμε πρώτη φορά και είναι εντυπωσιακό.

 Ευ. Βενιζέλος: Το Πράσινο Νοσοκομείο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το 424, το οποίο είναι και το πιο σύγχρονο κτήριο που διαθέτουμε. Άρα είναι το κτήριο εκείνο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να υποδεχτεί όλα τα συστήματα ελέγχου, όλες τις έξυπνες λύσεις. Και επειδή είχε μείνει εκτός του συστήματος «Φίλιππος», πρέπει να αποκαταστήσουμε και μια ισορροπία, πρέπει να επεκτείνουμε και το σύστημα «Φίλιππος» σε αυτό, αλλά είναι και το πιο προσιτό ως υποδομή, το πιο εύκολο, το οποίο επιπλέον διαθέτει όπως γνωρίζετε κι ένα τεράστιο πυρηνικό καταφύγιο και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πως θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα σε αυτή την υπόθεση, η οποία είναι στο άλλο άκρο της Πράσινης Ανάπτυξης.

Ά. Μαλλίδης (ΕΡΤ): Θα μας πείτε και για τις ιδιαιτερότητες;

Ευ. Βενιζέλος: Το Πράσινο Νοσοκομείο είναι ένα Νοσοκομείο το οποίο προσέχει κατ' αρχάς τα απόβλητά του, να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό το οποίο είναι αυτό. Γιατί τα νοσοκομειακά απόβλητα είναι μια τεράστια ιστορία. Δεύτερον, ως κτήριο αποκτά έξυπνα και σύγχρονα ενεργειακά χαρακτηριστικά, δηλαδή κάνει οικονομία και αποκτά σταδιακά και μια αυτονομία και πιστεύω ότι όταν το κτήριο βοηθάει, διότι τα δίκτυά του είναι καινούργια, είναι επισκέψιμα, μπορεί να δεχτεί και τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη ευκολία.

Ι. Ηλιάδη (Έθνος): Κύριε Υπουργέ για απόβλητα θέλω να πω κι εγώ. Εδώ κι ένα χρόνο έχει έρθει στη δημοσιότητα το πρόβλημα του αμιάντου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 Ευ. Βενιζέλος: Εμείς κάνουμε παντού έλεγχο.

Ι. Ηλιάδη (Έθνος): Ναι συμφωνώ, όμως …

 Ευ. Βενιζέλος: Δηλαδή και φέτος που κάναμε με αυτεπιστασία και πολύ γρήγορα μια εξαιρετική παιδική κατασκήνωση, υπήρξε μια υποψία η οποία διατυπώθηκε στο Διαδίκτυο ελεύθερα ότι μπορεί κάποια υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει να έχουν αμίαντο και έγινε έλεγχος αμέσως και απεδείχθη ότι αυτό δεν είναι ακριβές. Αλλά υπάρχει πλήρης ευαισθησία απόλυτη ευαισθησία και υπάρχουν και οι υποδομές που μας επιτρέπουν να κάνουμε αμέσως έλεγχο για τον αμίαντο.

Ι. Ηλιάδη (Έθνος): Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω το ερώτημά μου. Πέρσι ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το «Έθνος», το πρόβλημα της απομάκρυνσης των αμιαντοσκεπών από τις Ένοπλες Δυνάμεις που δεν γινόταν, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από εξειδικευμένες εταιρείες πιστοποιημένες όπως απαιτεί ο νόμος και γι' αυτό το λόγο καμία Μονάδα,όχι καμία, να μην υπερβάλλω, αρκετές Μονάδες κυρίως του Στρατού Ξηράς, δεν διέθεταν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των εργασιών και υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Γιατί το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο όταν γίνει η υγειονομική ταφή.
Έγιναν ένορκες διοικητικές εξετάσεις, δεν μάθαμε ποτά τα αποτελέσματά τους. Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρηματοδοτούσαν τα έργα, ωστόσο δεν υπήρχε Επιτροπή ελέγχου. Μέσα στο Μνημόνιο περιγράφεται το πρόβλημα του αμιάντου γιατί βάσει νόμου θα έπρεπε ήδη να είχαν απομακρυνθεί.

 Ευ. Βενιζέλος: Στο Μνημόνιο δεν κάνουμε λόγο για τον αμίαντο, αυτό είναι μια παλιά ιστορία έχουμε υποχρέωση συμμόρφωσης με βάση κοινοτικές οδηγίες, θα τις εφαρμόσουμε ούτως ή άλλως. Τώρα αυτό που λέτε δεν το ξέρω, ήταν πολύ πριν αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, θα μας ενημερώσουν τα Επιτελεία αφού το θέτετε, δεν το ξέρω δεν είχε τεθεί υπόψη μου αυτό. Θα το ελέγξω όμως και θα σας πω.

Λ. Μπλαβέρης (Απογευματινή): Ήθελα να ρωτήσω το εξής: είπε η κα Υπουργός στην ομιλία της ότι «η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εμείς κουμπώσαμε». Έχετε ξεκινήσει ήδη κάποια προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού στους νέους οι οποίοι υπηρετούν θητεία 9 μηνών. Τώρα θα αρχίσει και όλη αυτή η διαδικασία όπως είπε και η κα Υπουργός ενημέρωσης των νέων πάνω σε αυτό. Μήπως εκτιμάτε ότι πέφτει πάρα πολύ με τέτοια παραστρατιωτικά –ας μου επιτραπεί η έκφραση- αντικείμενα στην στρατιωτική ζωή ενός νέου, που είναι μόλις 9 μηνών και η βασική του αποστολή είναι να υπερασπίζει την πατρίδα και να εκπαιδεύεται; Να εκπαιδεύεται. Όχι να μαθαίνει για την Πράσινη Ανάπτυξη. Και αυτό που ήθελα να μου πείτε εν κατακλείδι: ποια ήταν η φιλοσοφία του Υπουργείου που ώθησε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να προχωρήσετε σε αυτό το μέτρο; Ευχαριστώ.


 Ευ. Βενιζέλος: Κατ' αρχάς όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Μπεγλίτης, είμαστε πολύ μεγάλοι χρήστες ενέργειας, επίσης κάνουμε αλόγιστη χρήση ενέργειας. Και αυτό πρέπει να περιοριστεί. Είναι αναγκαίο για λόγους όχι μόνο δημοσιονομικούς, αλλά κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς και επίσης για λόγους οργανωμένης αντίληψης των πραγμάτων.

Δηλαδή όταν φτιάχνουμε ένα κτήριο, ή όταν στρατοπεδεύουμε κάπου, πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη χρήση των ενεργειακών πόρων και να δείχνουμε το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό στο περιβάλλον. Είναι υποχρέωσή μας αυτό απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στους εαυτούς μας, εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τι σημαίνει εκπαίδευση του κληρωτού. Ο κληρωτός για να είναι μαχητής, πρέπει να έχει ορισμένες προκαταρκτικές προϋποθέσεις. Πρέπει να μπορεί να αντιληφθεί κάποια πράγματα και να τα αξιολογήσει.

Διότι όπως έχω πει κατ’ επανάληψη, αν δεν έχεις μια συνολική προσέγγιση, κινδυνεύεις να προκαλέσεις βλάβη επειδή το στρατηγικό, το επιχειρησιακό και το τακτικό επίπεδο στις μέρες μας πολύ συχνά συμπίπτουν.

Και μπορεί ένας υπαξιωματικός σε μια μικρή φρουρά, να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, επειδή δεν έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη των πραγμάτων.

Να σας δώσω και ένα παράδειγμα που απαντά έμμεσα στην ερώτησή σας. Χτες διαπίστωσα ότι υπήρχε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό μια πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνικά εκπομπή για τα τροχαία ατυχήματα.

Αυτή θα προβληθεί σε όλες τις μονάδες. Γιατί επώνυμοι άνθρωποι, από το χώρο του πολιτισμού, από το χώρο του αθλητισμού περιγράφουν την εμπειρία τους και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ διδακτικό και παρακινητικό για τα παιδιά. Θρηνούμε συνεχώς θύματα τροχαίων ατυχημάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και μεταξύ των κληρωτών και μεταξύ των μόνιμων στελεχών.

Το να τους εκπαιδεύουμε σε αυτό, στην οδική αγωγή και στην οδική ασφάλεια, δεν έχει σχέση με την κύρια αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα παιδιά δεν πρέπει να σκοτώνονται άδικα. Πρέπει να διατηρούμε το έμψυχο δυναμικό, τους ανθρώπινους πόρους. Αυτό δεν πρέπει να γίνει; Πρέπει να γίνει. Το ίδιο ισχύει και για τους φυσικούς πόρους.  Γιατί χωρίς ανθρώπινους πόρους και χωρίς φυσικούς πόρους δεν υπάρχεις ως έθνος.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα οποία μας είπατε. Πραγματικά, δεν το λέω σε καμία περίπτωση για να χαϊδέψω αυτιά. Τα ερωτήματα όμως που δημιουργούνται είναι δύο βασικά. Το πρώτο είναι πού θα βρούμε τα λεφτά να τα κάνουμε όλα αυτά. Διότι βεβαίως μπορούν να γίνουν όλα τα στρατόπεδα αυτόνομα ενεργειακά, το ξέρουμε, κοινή λογική είναι, εδώ γίνεται το σπίτι, δεν μπορεί να μην μπορεί να γίνει το στρατόπεδο και πρέπει να γίνει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και δεύτερον, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα αντισταθμιστικό παλαιότερα για ένα πράσινο πιλοτικό στρατόπεδο. Με τη λογική σας, την οποία δε διαφωνώ προσωπικά να κοπούν τα αντισταθμιστικά, μήπως μειώνουμε και τη δυνατότητα της μετατροπής των Ενόπλων Δυνάμεων σε πράσινες Ένοπλες Δυνάμεις; Μήπως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα εξοπλιστικά για να κάνουμε πράσινα τα στρατόπεδα; Ευχαριστώ.

 Ευ. Βενιζέλος: Αυτό με τα αντισταθμιστικά είναι γενικό ερώτημα, το οποίο οδηγεί σε αναπαραγωγή μιας γενικής παρεξήγησης.  Τα αντισταθμιστικά δεν είναι δώρα που κάνει ο αντισυμβαλλόμενος του δημοσίου προς το δημόσιο. Τα πληρώνεις. Άρα  επιβαρύνεις το κόστος των εξοπλιστικών προγραμμάτων και νομίζεις ότι παίρνεις δωρεάν π.χ. φωτοβολταϊκά, ενώ τα έχεις πληρώσει πανάκριβα. Αυτό είναι η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα.

Η απάντηση στο πρώτο. Η σχέση κόστους – οφέλους είναι συντριπτική. Αυτές οι παρεμβάσεις όλες εξοικονομούν πόρους και χρήματα. Και σας είπα ότι στο μεγαλύτερο βαθμό μπορούν να γίνουν άμεσα και εύκολα με αυτεπιστασία.

Δεύτερον, υπάρχουν πόροι διαθέσιμοι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που μπορούμε κι εμείς να τους χρησιμοποιήσουμε, γιατί αυτές οι χρήσεις δεν είναι αμυντικές και άρα είμαστε κι εμείς επιλέξιμοι ως φορείς.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Ζητώ συγνώμη από τους συναδέλφους. Ισχύει...

 Ευ. Βενιζέλος: Θα συμπλήρωνα κάτι. Για λόγους ιστορικής  δικαιοσύνης θέλω να πω ότι ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Πλακιωτάκης και ο κ. Λαμπρόπουλος, με επισκέφτηκαν κάποια στιγμή και είχαν την καλοσύνη να μου παραδώσουν ένα φάκελο με την προετοιμασία που είχε γίνει για το πράσινο στρατόπεδο. Αυτό το έχουμε αξιοποιήσει εμείς.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Για την πολεμική βιομηχανία, η οποία έχει τόνους απόβλητα, τα οποία...

 Ευ. Βενιζέλος: Όχι μόνο, αλλά υπάρχει και ειδικό πρόβλημα.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.

 Ευ. Βενιζέλος: Ιδίως με την ΕΑΒ έχουμε τεράστιο πρόβλημα.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Μόνο η ΕΑΒ; Είναι γκαζοντενεκέδες μέσα...

 Ευ. Βενιζέλος: Αυτό δεν αφορά το μνημόνιο, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε συνολικά, όπως αντιμετωπίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος συνολικά το θέμα του Ασωπού π.χ., εκεί αντιμετωπίζουμε και το θέμα της ΕΑΒ. Αλλά τώρα που θα κάνουμε και την ανασυγκρότηση της βιομηχανίας, εκεί μέσα είναι και αυτά, δεν είναι τώρα το θέμα μας αυτό.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Ας θέσω στην κα Μπιρμπίλη τότε το ερώτημα.

 Ευ. Βενιζέλος: Παρακαλώ.

Γ. Τσακίρης (Ελευθεροτυπία): Τι κάνετε γι’ αυτό, γιατί είναι καταγεγραμμένο το πρόβλημα.

 Τ. Μπιρμπίλη: Καταρχήν να απαντήσω λίγο στο πρώτο ερώτημά σας για τα χρήματα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσπάθησε από την πρώτη στιγμή, στο κομμάτι της εξοικονόμησης ενέργειας, που στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας μη φανταστείτε ότι τα ποσά πάντα είναι υπέρογκα ή είναι αδιανόητα. Μπορεί πολύ απλές παρεμβάσεις να δημιουργήσουν πολύ σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας. Και έχουμε ξεκινήσει μια σειρά δράσεων η οποία είναι κλαδική.

Το κομμάτι με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ένα πάρα πολύ, ένας πολύ μεγάλος κορμός αυτών των παρεμβάσεων. Κάποιες άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν αργότερα και θα ανακοινωθούν για τα νησιά, κάποιες άλλες για τις πράσινες γειτονιές και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα πλέγμα τέτοιων δράσεων, όπου θα δείξει γενικότερα την αντίληψή μας και τη φιλοσοφία μας, σε σχέση με το πώς μπορεί κανείς να εξοικονομήσει ενέργεια και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Σε σχέση με την ΕΑΒ πράγματι υπάρχει πρόβλημα καταγεγραμμένο στον Ασωπό, το Υπουργείο έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για όλες τις βιομηχανίες του Ασωπού με ίδιους όρους και ειδικά για το θέμα αυτό και με τα πορίσματα των περιβαλλοντικών, των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, θα έχουμε συνεργασία πολύ στενή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα αυτό.

 Π. Μπεγλίτης: Πράγματι, παράγει περιβαλλοντικά προβλήματα η αμυντική βιομηχανία, όπως και τα στρατιωτικά εργοστάσια βάσης και οι ναύσταθμοι. Ειδικά για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θέλω να ευχαριστήσω την κα Μπιρμπίλη που έδωσε στην ΕΑΒ περιβαλλοντικό πιστοποιητικό μέχρι το 2012, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την ευθύνη παρεμβάσεων και ανασυγκρότησης της παραγωγικής δομής, έτσι ώστε να αποτραπεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Όμως το ζήτημα, επειδή το έχουμε ψάξει πολύ με τον κ. Βενιζέλο και σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ΕΑΒ, νομίζω ότι υπερτιμάται, πάντα σε συνάρτηση με τα προβλήματα και με την επιβάρυνση που έχει ο Ασωπός στη Βοιωτία.

Στις αρχές του 2010, όταν η Νομαρχία Βοιωτίας επιχείρησε να αναστείλει την επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΑΒ, πιστεύω ότι ήταν καθ’ υπερβολή. Τα προβλήματα είναι πολύ λιγότερα απ’ όσα πολλές φορές ορισμένοι  αναδεικνύουν.

Γνωρίζοντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τη λειτουργία της ΕΑΒ εκ των έσω, θέλω να σας πω ότι η δουλειά που γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντική, στον εκμηδενισμό ουσιαστικά ρύπων και όχι απλά βιομηχανικών αποβλήτων. Άρα το πρόβλημα, είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που επικοινωνιακά έχει αναδειχθεί. Ευχαριστώ.

 Ευ. Βενιζέλος: Αφού το γενικεύσαμε, θα το κλείσουμε όμως το θέμα, θα σας πω το εξής, για να μην κομίζουμε πολλές αποδείξεις. Αυτά όλα ελέγχθηκαν από το ΣτΕ, από το 4ο Τμήμα. Και έτσι επιτράπηκε η συνέχιση της λειτουργίας. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε ένας αυστηρός έλεγχος. Αυτό, ωραία. Να εστιάσουμε λίγο;

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Χίλια συγνώμη γιατί άργησα να έρθω. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε στην αξιοποίηση της βάσης του Ελληνικού. Είναι ένα θέμα το οποίο θα θέλαμε την άποψη και των δύο Υπουργών.


 Ευ. Βενιζέλος: Όχι, δεν αναφερθήκαμε, δεν έχουμε να σας δώσουμε κάποια απάντηση στο θέμα αυτό. Δεν είναι αντικείμενο του μνημονίου, ούτε της συνέντευξης. Όταν ωριμάσει το ζήτημα, θα πούμε κι εμείς την άποψή μας.

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Εσείς κ. Υπουργέ στο μυαλό σας το έχετε σκεφτεί; Το έχετε οραματιστεί;

 Ευ. Βενιζέλος: Εγώ, επειδή ήμουν υπεύθυνος της ολυμπιακής προετοιμασίας και επειδή έχω ασχοληθεί με το Ελληνικό χρόνια, έχω μια ολοκληρωμένη άποψη, την οποία θα διατυπώσω αρμοδίως.

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Η κα Υπουργός;

 Τ. Μπιρμπίλη:
Νομίζω με καλύπτει απόλυτα η απάντηση του Υπουργού.

Μ. Τζάνε (Πρώτο Θέμα): Έξω από το μνημόνιο, το οποίο είναι περιβαλλοντικού χαρακτήρα, γνωρίζω ότι υπάρχει άλλο ένα θέμα μεταξύ των δύο Υπουργείων που έχει να κάνει με το Πολιτιστικό Κέντρο Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Υπάρχει μια εκκρεμότητα εκεί, νομίζω ότι η κα Μπιρμπίλη το γνωρίζει καλά το θέμα. Έχει αποσαφηνιστεί και ενόψει του Προεδρικού Διατάγματος για τον Υμηττό τι ακριβώς θα γίνει εκεί;

 Ευ. Βενιζέλος: Τι εννοείτε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας;

Μ. Τζάνε (Πρώτο Θέμα): Νομίζω...

 Ευ. Βενιζέλος: Να σας πω;

Μ. Τζάνε (Πρώτο Θέμα): Παρακαλώ.

 Ευ. Βενιζέλος: Μου επιτρέπετε. Εμείς προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στο Γουδί. Είμαι σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Τους έχουμε δει, μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Βεβαίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος ασκεί την πολεοδομική πολιτική. Όταν τεθεί το θέμα με συγκεκριμένο τρόπο, εμείς θα πούμε ποια είναι η πρότασή μας.

Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε κάποιες λειτουργίες, αλλά υπάρχει τεράστιο περιθώριο για να αναπτυχθούν κοινωνικές δράσεις. Μπορεί δηλαδή πραγματικά να λειτουργήσει ως Μητροπολιτικό Πάρκο. Δε θα το εμποδίσει αυτό ο στρατός.

Ο στρατός θέλει να διαφυλάξει την ιστορική μνήμη και ορισμένες λειτουργίες οι οποίες είναι αναγκαίες, με πολύ αυστηρά κριτήρια. Και είδατε άλλωστε με πόση γενναιοδωρία αντιμετωπίζουμε τα θέματα που αφορούν τη Γλυπτοθήκη και άλλες δραστηριότητες εκεί.

Μ. Τζάνε (Πρώτο Θέμα): Αν δεν κάνω λάθος αυτό το Κέντρο Πολιτισμού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε ιδιοκτησία δική σας ή όχι;

 Ευ. Βενιζέλος: Δεν το ξέρω. Μήπως είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το κτίριο αυτό;

Μ. Τζάνε (Πρώτο Θέμα): Όχι-όχι, είναι στην περιοχή που είναι το μητροπολιτικό πάρκο Γουδή και νομίζω ότι το κομμάτι αυτό είναι περιουσιακό κομμάτι δικό σας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 Ευ. Βενιζέλος: Μπορεί να έχουμε παραχωρήσει τη χρήση παλαιότερα στην Αστυνομία, αλλά δεν έχουμε την ευθύνη κάποιας λειτουργίας ή κάποιας προοπτικής εκεί. Προφανώς έχουμε παραχωρήσει παλαιότερα κάποια χρήση. Θα το ελέγξω, αλλά δεν μας έχει απασχολήσει. Είναι θέμα της Αστυνομίας, δεν είναι δικό μας. Μπορεί παλιότερα να ήμασταν ή να είμαστε ακόμα ο ιδιοκτήτης του χώρου, αλλά πάντως δεν ασκούμε τη νομή του χώρου.

 Τ. Μπιρμπίλη: Δε νομίζω ότι είναι θέμα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 Ευ. Βενιζέλος: Ούτε οι φορείς μας το θέσατε όταν ήρθαν το θέμα αυτό. Να το κλείσουμε το ζήτημα.

Π. Καρβουνόπουλος (Real News): Έχουμε καταλήξει ποια στρατόπεδα θα κλείσουν, ποια θα συνενωθούν για να δούμε ποια θα μείνουν για να προχωρήσουμε αυτή την ιστορία του πράσινου στρατοπέδου ή δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο;


 Ευ. Βενιζέλος: Η μελέτη της δομής δυνάμεων συνεχίζεται και ολοκληρώνεται. Υπάρχουν και φάσεις εφαρμογής. Είναι δεδομένο τώρα ότι υπάρχει ένας κατάλογος στρατοπέδων τα οποία δε χρησιμοποιούντα. Αυτός θα διευρυνθεί. Αλλά τώρα για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μετά τις εκλογές τις δημοτικές και περιφερειακές με εκλεγμένες και νομιμοποιημένες διοικήσεις των περιφερειών και των δήμων, θα κάνουμε αυτή τη συνεννόηση και όπου υπάρχει σοβαρή συγκροτημένη τεκμηριωμένη πρόταση εμείς θα συμβάλουμε με τον καλύτερο τρόπο και χωρίς μιζέριες ή υστεροβουλίες. Αλλά θέλουμε να ξέρουμε και να είμαστε βεβαιωμένοι ότι αυτοί που ζητούν τη χρήση ενός χώρου, ξέρουν τι ακριβώς θα κάνουν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Κ. Αττίας (Alter): Στην πρώτη ερώτηση ίσως να ξέρει να απαντήσει καλύτερα ο κ. Μπεγλίτης. Σήμερα στις εφημερίδες υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που υπάρχει το πεδίο βολής της πολεμικής αεροπορίας στη Σχίζα, οι οποίοι πέρα απ’ όλα τα άλλα προβλήματα έχουν και περιβαλλοντικά προβλήματα απ’ ό,τι μένει μετά τις βολές. Με βάση τα όσα ακούσαμε σήμερα, τι θα τους πείτε; Ότι πρέπει να συμβιώσουν και να περιμένουν την απορρύπανση του χώρου; Ότι θα πάρουμε το πεδίο βολής να το πάμε στο εξωτερικό όπως είχε ακουστεί παλιότερα από επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας για τη Βουλγαρία και ως φορολογούμενοι να το πληρώνουν για να μην είναι κοντά τους; Αυτό είναι το ένα ερώτημα προς εσάς.Και το δεύτερο ερώτημα, ίσως να το ξέρει καλύτερα η κα Μπιρμπίλη. Βέβαια το μεταφέρω από ένα συνάδελφος ο οποίος ήταν και λίγο θυμωμένος με τα νέα τέλη κυκλοφορίας. Μου είπε το εξής: Υπάρχουν πάρα πολλά στρατιωτικά οχήματα τα οποία δεν ξέρουμε πόσα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία είναι πάρα πολύ ρυπογόνα και δε γίνεται κάτι γι’ αυτό. Δε θα ήταν ένα πρώτο βασικό μέτρο αυτά τα ρυπογόνα οχήματα να μην κυκλοφορούν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο ζει η μισή Ελλάδα;

 Ευ. Βενιζέλος:
Καταρχάς σας μίλησα για το στρατιωτικό ΚΤΕΟ και σας μίλησα ακριβώς για τον έλεγχο των αντιρρυπαντικό των οχημάτων. Τα οχήματα τα στρατιωτικά δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας. Είναι κρατικά οχήματα. Αλλά ξέρετε ότι έχει γίνει απ’ την αρχή μια προσπάθεια περιορισμού της χρήσης των οχημάτων.

Κ. Αττίας (Alter): Άρα είναι ρυπογόνα.

 Ευ. Βενιζέλος: Με συγχωρείτε, τι εννοείτε είναι ρυπογόνα; Όποιο όχημα δεν ελέγχεται από το ΚΤΕΟ και είναι και παλαιάς τεχνολογίας, είναι ρυπογόνο. Αλλά διαφορετικό πράγμα είναι ένα όχημα επιβατικής χρήσης και διαφορετικό ένα ΡΕΟ και διαφορετικό ένα τεθωρακισμένο όχημα μάχης. Σε τι αναφέρεστε; Εδώ καταργήσαμε τα μηχανοκίνητα τμήματα στις παρελάσεις και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Κ. Αττίας (Alter): Όσοι τυχαίνει να κυκλοφορούν εδώ στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχουν 2-3 στρατόπεδα, βλέπουμε καθημερινά δεκάδες τζιπάκια να κάνουν δρομολόγια. Μόνο στην περιοχή εδώ γύρω.

 Ευ. Βενιζέλος: Έχουμε επιβάλει πολύ αυστηρούς κανόνες στη χρήση των αυτοκινήτων. Να κάνουμε πιο εστιασμένες ερωτήσεις.

 Π. Μπεγλίτης: Για να μην μείνει αναπάντητη η πρώτη ερώτηση του κ. Αττία, θα ήθελα να πω ότι η πρόχειρη, απροετοίμαστη και μικροπολιτική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να αναστείλει τη λειτουργία του αεροπορικού πεδίου βολής στη Σχίζα, οδήγησε σε πλήρη ανατροπή του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς επίσης και σε μια εξαιρετικά σημαντική οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Έχουμε με τον κ. Βενιζέλο όχι απλώς ευαισθησία, εμμονή γύρω από την περιβαλλοντική προστασία περιοχών με ιδιαίτερα αυξημένο τουριστικό και οικονομικό ενδιαφέρον, όπως είναι στο νομό Μεσσηνίας η περιοχή της νησίδας Σχίζα.  Είμαστε σε γνώση όλων των εκθέσεων του Αρχηγού της Πολεμικής Αεροπορίας Πτεράρχου κ. Κλόκοζα.

Σε καμία περίπτωση τα επιστημονικά κέντρα στα οποία απευθυνθήκαμε, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, δεν έδειξαν ότι υπάρχει η παραμικρή επιβάρυνση από τις ασκήσεις Πολεμικής Αεροπορίας 7 μίλια από την παραλία στο νομό Μεσσηνίας. Οδηγηθήκαμε στην ανάγκη σήμερα να επανεξετάσουμε αυτή την απόφαση, να την ανατρέψουμε προς επιχειρησιακό όφελος της Πολεμικής Αεροπορίας. Στοίχιζε  αυτή η αλλαγή πάνω από 2 εκατ. ευρώ για κάθε φορά που γινόντουσαν βολές απ’ την Πολεμική Αεροπορία.

Με ευθύνη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας παίρνει τις αποφάσεις της σεβόμενη παράλληλα τον τουρισμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον των περιοχών της Ελλάδας. Αλλά τα πεδία βολής δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο μικροπολιτικής σκοπιμότητας, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους όπως είχε γίνει την προηγούμενη περίοδο. Ευχαριστώ.

 Ευ. Βενιζέλος: Να σας πω γιατί είναι το θέμα αυτό περίεργο πολύ. Καταρχάς εκπαιδευτικό κέντρο στην Καλαμάτα χωρίς πεδίο βολής δεν μπορεί να λειτουργεί. Αυτό να το ξέρουμε, αν θέλουμε να έχουμε εκεί το εκπαιδευτικό κέντρο. Δεύτερο. Τα αεροσκάφη αυτά τα εκπαιδευτικά είναι πάρα πολύ μικρά και ελαφρά αεροσκάφη.

Τρίτο. Τα βήματα είναι εκπαιδευτικά, δηλαδή έχουν μια ψεύτικη γόμωση. Τέταρτο. Θα δώσω εντολή στον Αρχηγό του ΓΕΑ να μοιράσει τους χάρτες για να δείτε που ακριβώς είναι το πεδίο βολής και αν είναι δυνατόν το πεδίο βολής εκεί που είναι να ενοχλεί κάποιον. Για να καταλάβετε ποια είναι τα δεδομένα και να είμαστε όλοι ενήμεροι επί της τοπογραφίας.

Τ. Γκουριώτης (Defencenet): Καταρχήν συγχαρητήρια γιατί η τοποθέτηση είναι πολύ θαρραλέα και πολύ σωστή. Πιθανόν ο κ. συνάδελφος δεν ήξερε ότι για να πάνε να κάνουν βολές στην Κρανέα έπρεπε μετά εν συνεχεία να προσγειωθούν στο Άκτιο και από το Άκτιο να πάνε στην Καλαμάτα, με συνέπεια να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι το εξής: Υπάρχει κάποιο σχέδιο συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και ΥΠΕΚΑ;


 Ευ. Βενιζέλος: Το εξετάζουμε. Για να σας απαντήσω και κατ’ ακρίβεια νομική, σε επίπεδο προσωπικής ένωσης.

Τ. Γκουριώτης (Defencenet): Δεν αμφιβάλω.


 Ευ. Βενιζέλος:
Γιατί ξέρετε, παλαιά όταν υπήρχαν συνομοσπονδίες κρατών με τη νομική μορφή της προσωπικής ένωσης, δηλαδή υπήρχε ίδιος αρχηγός του κράτους.

Δ. Βερύκιος (ΕΘΝΟΣ): Μπορούμε να μάθουμε και εμείς οι κοινοί θνητοί προς τι αυτή η κόντρα μεταξύ των δυο σας;

 Ευ. Βενιζέλος: Δεν υπάρχει καμία κόντρα.

Τ. Γκουριώτης (Defencenet): Κατ’ αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνετε, βέβαια έτσι εξηγείται το έγγραφο της ΓΔΟΣΥ της 3ης Αυγούστου προς τα επιτελεία, με τα οποία ζητούνται να βρουν τα επιτελεία 50 περιοχές στρατιωτικές για να αναπτυχθούν φωτοβολταϊκά πάρκα από ιδιώτες.

 Ευ. Βενιζέλος: Δεν το ξέρω αυτό το έγγραφο. Να το δούμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέτε. Μήπως είναι αιτήματα ιδιωτών που θέλουν άδειες;


Τ. Γκουριώτης (Defencenet): Όχι. Αίτημα της ΓΔΟΣΥ προς τα επιτελεία.

 Ευ. Βενιζέλος: Θα το δω. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι κάθε ένας που κάνει μία εγκατάσταση αιολικού πάρκου, αδειοδοτείται από το ΓΕΕΘΑ. Τώρα, αν επιταχυνθούν οι εξελίξεις για φωτοβολταϊκά, υπάρχουν περιοχές στις οποίες πάλι πρέπει να ζητηθεί άδεια. Αν επηρεάζονται πεδία βολής. Μήπως υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Μήπως είναι κάτι τέτοιο.

Τ. Γκουριώτης (Defencenet): Γιατί εμφανίζεται μία λειτουργία real estate, γι’ αυτό λέω.


 Ευ. Βενιζέλος: Μη βιάζεστε.

Δ. Βερύκιος (Έθνος): Φοβάται ο κ. συνάδελφος ότι θα μας πάρει η κα Μπιρμπίλη το Υπουργείο;


 Ευ. Βενιζέλος: Της το δίνουμε και τώρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

Τ. Γκουριώτης (Defencenet): Είναι μια πολύ ωραία παρουσία.


 Ευ. Βενιζέλος: Μπορεί να λήξει η σεμνή τελετή; Να υπογράψουμε το μνημόνιο κάτω από το άγρυπνο και ερευνητικό βλέμμα σας.


 

Ακολουθεί η υπογραφή του μνημονίου

 


 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΥΠΕΚΑ και ΥΠΕΘΑ

 

Στην Αθήνα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2010, ημέρα Τρίτη,

·  το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εφεξής  «ΥΠΕΚΑ») με έδρα την Αθήνα (Αμαλιάδος 17), που εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, και

·    το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (εφεξής «ΥΠΕΘΑ»), με έδρα την Αθήνα   Λεωφόρος Μεσογείων 227-231), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό κ. Ευάγγελο Βενιζέλο,

οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «τα μέρη», συμφώνησαν ότι θα συνεργαστούν με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς ευθύνης του ΥΠΕΘΑ, με στόχο την :

·    αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
·    μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
·    μείωση  των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
·    δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε χώρους ευθύνης και αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΑ
·    υποστήριξη από πλευράς ΥΠΕΚΑ στους μηχανισμούς περιβαλλοντικού και ενεργειακού ελέγχου του ΥΠΕΘΑ, και 
·    ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιλεγμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ

Ειδικότερα η συνεργασία αυτή θα αφορά αρχικά :

1.    Στη δημιουργία προτύπων αειφόρου ανάπτυξης για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων με τίτλο «πράσινα στρατόπεδα». Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν ένα (1) στρατόπεδο από κάθε κλάδο (Στρατό Ξηράς - Πολεμικό Ναυτικό - Πολεμική Αεροπορία)
2.    Στην υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε στρατιωτικά νοσοκομεία
3.    Στην ανάπτυξη πρότυπου – πράσινου νοσοκομείου σε ένα (1) από τα στρατιωτικά νοσοκομεία
4.    Στην εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - επιμόρφωσης στελεχών του ΥΠΕΘΑ
5.    Στην υποστήριξη των κοινών δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των στελεχών του ΥΠΕΘΑ
6.    Στην υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργειακής εξοικονόμησης στις εγκαταστάσεις του ΥΠΕΘΑ
7.    Στην προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις
8.    Στην εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των μετεωρολογικών πληροφοριών που προέρχονται από την ΕΜΥ σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ (π.χ. μελέτες αιολικού και ηλιακού δυναμικού)
9.    Στην εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης των γεωχωρικών πληροφοριών που δύναται να προσφέρουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Υδρογραφική Υπηρεσία, κλπ), στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από το ΥΠΕΚΑ για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων
10.    Στην προώθηση ενός φιλικότερου προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών (logistics) για τις δραστηριότητες του ΥΠΕΘΑ
11.    Στην πραγματοποίηση θεματικών εκδηλώσεων, με τη συνεργασία των δυο μερών, με σκοπό την προώθηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προβολής όλων των προαναφερθέντων εγχειρημάτων 

 

Σε σχέση με τα ανωτέρω :

Α) το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει :


·    τη χρηματοδότηση των έργων που αφορούν στη δημιουργία πράσινων στρατοπέδων από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των οριστικών μελετών, ώστε τα εν λόγω έργα να καταστούν επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ
·    την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ, από πλευράς τεχνογνωσίας, για την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών ελέγχων σε στρατιωτικά νοσοκομεία
·    τη χρηματοδότηση των έργων που αφορούν στη δημιουργία πρότυπου πράσινου νοσοκομείου από πιστώσεις του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των οριστικών μελετών, ώστε τα εν λόγω έργα να καταστούν επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ
·    τη συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ σε περιπτώσεις ανάληψης δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προγράμματα δασοπροστασίας, κλπ)
·    την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ, από πλευράς τεχνογνωσίας, σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
·    την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού του ΥΠΕΘΑ για τον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της εξοικονόμησης ενέργειας στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του, μέσω υποστήριξης της εκπαίδευσης και πιστοποίησης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρητών, επιλεγμένων από τα κλιμάκια μηχανικών του ΥΠΕΘΑ
·    την εξέταση δυνατοτήτων προώθησης της υλοποίησης σύνδεσης επιλεγμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με το υπάρχον δίκτυο Φ.Α.
·    την εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των μετεωρολογικών πληροφοριών της ΕΜΥ για θέματα κλιματικής αλλαγής και ΑΠΕ (π.χ. μελέτες ηλιακού και αιολικού δυναμικού)
·    την εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των γεωχωρικών πληροφοριών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων
·    την υποστήριξη στο ΥΠΕΘΑ για την ανάπτυξη συστήματος μεταφορών φιλικότερων προς το περιβάλλον

και

Β) το ΥΠΕΘΑ θα αναλάβει :

·    την εκπόνηση των προμελετών για τη δημιουργία των πράσινων στρατοπέδων, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός δικαιούχος
·    τη σταδιακή μετατροπή των υπαρχόντων στρατοπέδων σε «πράσινα», μετά την αξιολόγηση των παραπάνω εφαρμογών
·    την πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στα στρατιωτικά νοσοκομεία
·    την εκπόνηση των προμελετών για τη δημιουργία ενός προτύπου πράσινου νοσοκομείου, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών έργων ως τελικός δικαιούχος
·    τη σταδιακή μετατροπή των υπαρχόντων νοσοκομείων σε «πράσινα», μετά την αξιολόγηση της παραπάνω εφαρμογής
·    την κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των στελεχών του σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος
·    τη διάθεση κατάλληλου προσωπικού, υλικού και μέσων για την πραγματοποίηση δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προγράμματα δασοπροστασίας κλπ)
·    την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιθεωρητών από τα υφιστάμενα κλιμάκια μηχανικών των Τεχνικών Υπηρεσιών του
·    την προώθηση υλοποίησης της σύνδεσης επιλεγμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων με το υπάρχον δίκτυο Φ.Α.
·    τη χορήγηση στο ΥΠΕΚΑ μετεωρολογικών πληροφοριών της ΕΜΥ με σκοπό την αξιοποίησή τους σε θέματα ΑΠΕ και κλιματικής αλλαγής (π.χ. μελέτες ηλιακού και αιολικού δυναμικού)
·    τη χορήγηση στο ΥΠΕΚΑ γεωχωρικών πληροφοριών για τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και κάλυψης διεθνών υποχρεώσεων, και
·    την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για τη δημιουργία συστήματος μεταφορών φιλικότερο προς το περιβάλλον

Γ)  Τέλος το ΥΠΕΘΑ και το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβουν από κοινού την ευθύνη οργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και προβολή όλων των προαναφερθέντων εγχειρημάτων 

Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των δύο μερών.

Οι Συμβαλλόμενοι


Για το ΥΠΕΚΑ

Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη
Υπουργός   

Για το ΥΠΕΘΑ

Ευάγγελος Βενιζέλος
Υπουργός     

 

Tags: Περιβάλλον | Οικολογία | Πράσινη ανάπτυξηΣυνεντεύξεις Τύπου

23.1.2024: Γάμος ομοφύλων, τεκνοθεσία, παρένθετη μητρότητα. Συνταγματικό πλαίσιο και νομοθετική ρύθμιση | Κύκλος Ιδεώνhttps://ekyklos.gr/ev/847-23-1-2024-gamos-omofylon-teknothesia-parentheti-mitrotita-syntagmatiko-plaisio-kai-nomothetiki-rythmisi.html 

 

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375