Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου


ΜτΚ: Η κυβέρνηση επαίρεται για το κύμα μεταρρυθμίσεων που νομοθέτησε. Όμως, τα μέτρα για να εφαρμοστούν, απαιτούν ένα αποτελεσματικό κράτος, το οποίο στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει κράτος ανατολικού τύπου. Ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν προς την κατεύθυνση αυτή για να συμπορευτεί το Ελληνικό κράτος με τα άλλα κράτη της Ε.Ε.;

Ευ. Βενιζέλος: Η ανασυγκρότηση και η αποτελεσματική λειτουργία του κράτους είναι σίγουρα το πρώτο πρόβλημα της χώρας καθώς αυτό συνδέεται άμεσα με το δημοσιονομικό πρόβλημα και με το μοντέλο ανάπτυξης. Ένα σύγχρονο αποτελεσματικό κράτος μπορεί να εποπτεύει και να ρυθμίζει την αγορά διευκολύνοντάς την να αναπτύξει όλη της την δυναμική. Μπορεί να προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και την αναγκαία προστασία στον πολίτη, ιδίως τον αδύναμο. Μπορεί να προωθήσει την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Άρα,  όπως και να το δει κανείς, το κράτος ως  δημόσια διοίκηση, ως φορολογική διοίκηση, ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως δημόσιο σύστημα υγείας, ως δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, ως προνοιακό  σύστημα , ως δικαστικό σύστημα, βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος . Το σύνολο συνεπώς των κυβερνητικών πρωτοβουλιών πρέπει να τείνουν και τείνουν στην ανασυγκρότηση του κράτους.


Στην πραγματικότητα πρέπει να ανασυγκροτήσουμε τη σχέση κράτους - κοινωνίας και κράτους - οικονομίας. Το εθνικό σχέδιο για το οποίο μιλάω και εγώ προσωπικά και το οποίο είναι η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης έχει ως άξονα του το Κράτος. Το περίεργο είναι ότι ενώ δημοσιονομικά και οικονομικά θέλουμε ένα μικρότερο κράτος, τα πάντα κατά βάθος εξαρτώνται από την ποιότητα, την  λειτουργία και την αποτελεσματικότητα αυτού του Κράτους παγκοσμίως και όχι μόνο στην Ελλάδα.

Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε κάθε αποσπασματική, συντεχνιακή ή τοπικιστική προσέγγιση. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας. Πρέπει να κινηθούμε ταυτόχρονα προς την ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος, του διοικητικού συστήματος, του δικαστικού συστήματος αλλά και του ίδιου του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο πολίτης μέσα στην κοινωνία των πολιτών.

ΜτΚ: Παρά την πληθώρα των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση, παρατηρείται πλήρης αποτυχία στην πραγματοποίηση μετρήσιμων στόχων στη διαφάνεια, τη φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα αυτό της κυβέρνησης;

Ευ. Βενιζέλος: Θα έλεγα ότι είναι λίγο απόλυτη  και άδικη η ερώτησή σας σε σχέση με την διαφάνεια. Έχουν ληφθεί πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται. Αρκεί να σας αναφέρω  στον τομέα της Άμυνας και των αμυντικών εξοπλισμών την πλήρη υπαγωγή όλων των διαδικασιών στον διαρκή έλεγχο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και στον διαρκή έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ίδια η  μείωση των προϋπολογισμών που επιβάλλει προσεκτικές επιλογές και εκλογικευμένη δράση λειτουργεί ως  μεγάλη εγγύηση διαφάνειας.  Και αυτό που ανέφερα στον τομέα της Άμυνας,  προσπαθεί να  το κάνει η Κυβέρνηση  σε όλους τους κρίσιμους τομείς στα δημόσια έργα, τις κρατικές προμήθειες κ.ο.κ. Το ζήτημα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής  καλούμαστε δυστυχώς να το αντιμετωπίσουμε ως πρώτο πρόβλημα της χώρας υπό  συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης.  Άρα βρισκόμαστε πάντα μπροστά στην δυσκολία να διακρίνουμε εάν  η υστέρηση των δημοσίων εσόδων οφείλεται στο γεγονός ότι ανθίσταται η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή  ή  στο γεγονός ότι μειώνεται ή ίδια η οικονομική δραστηριότητα και άρα η δυσκολία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών οδηγεί σε συμπεριφορές φοροαποφυγής και εισφοροαποφυγής.

Για αυτό πρέπει τα μέτρα να είναι ταυτόχρονα και φορολογικού αλλά και αναπτυξιακού  χαρακτήρα.  Και γι΄αυτό πρέπει η βασική φιλοσοφία της φορολογικής νομοθεσίας να προσβλέπει στο αποτέλεσμα, δηλαδή να προσβλέπει στην ανάταξη της οικονομίας,  στην ανάσχεση της ύφεσης και στην επιτάχυνση της πορείας προς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς.  Προφανώς υπάρχει. Ο  ίδιος ο Υπουργός των Οικονομικών τονίζει καθημερινά πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό και πόσο μεγάλη σημασία έχει η πλήρης αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των διασταυρώσεων, πόσο μεγάλη σημασία έχει να ξαναλειτουργήσει το «κίνημα» των αποδείξεων το  οποίο λειτούργησε στην αρχή, πριν από αρκετούς μήνες, αλλά μετά κάπως ατόνισε. Όλα αυτά τα γνωρίζει η Κυβέρνηση, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας ως χώρα. Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της  εισφοροδιαφυγής  είναι και ένα πρόβλημα συμπεριφοράς της αγοράς και των πολιτών. Δεν είναι μια μοναχική προσπάθεια της  εκάστοτε Κυβέρνησης ή του κρατικού μηχανισμού μόνο. Πρέπει να γίνει αντιληπτό άλλωστε πως ό,τι κερδίζει ο πολίτης μέσα από την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, το πληρώνει τελικά ως κόστος μέσα από την λειτουργία των παράνομων μηχανισμών  σε όλους τους ευαίσθητους χώρους,  όπως είναι οι εφορείες οι πολεοδομίες, τα νοσοκομεία κ.ο.κ.

ΜτΚ: Η διακίνηση του πολιτικού χρήματος, φαίνεται να έχει ως αρχική πηγή την έλλειψη διαφάνειας στα κόμματα. Μήπως οι μεταρρυθμίσεις έπρεπε να ξεκινήσουν από τη τακτοποίηση των εσωτερικών θεμάτων των κομμάτων για να γίνουν αυτές πειστικές;

Ευ. Βενιζέλος: Παραβιάζετε ανοικτές θύρες. Ανήκω σε αυτούς  που επιμένουν διαρκώς στην ανάγκη για μια άλλη  θεσμική προσέγγιση του κόμματος , για «ανοιχτά κόμματα», για κόμματα θεσμικά οργανωμένα άρα και ελεγχόμενα με οικονομική διαχείριση η οποία βασίζεται στην απολύτως αναγκαία κρατική χρηματοδότηση υπό την εποπτεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων όπως  προβλέπει   το άρθρο 29 του Συντάγματος. Οι εισφορές των  μελών και φίλων πρέπει να είναι μικρές,  ονομαστικές και μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Πρέπει αυτό το πρόβλημα να εξαλειφθεί κόβοντας το γόρδιο δεσμό. Με δραστικά μέτρα που είναι εύκολο να ληφθούν και που νομίζω ότι έχουν καταστεί κοινή πεποίθηση και σίγουρα έχουν καταστεί πεποίθηση της κυβέρνησης.

ΜτΚ: Παρά τα επώδυνα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, η κοινωνία έδειξε μέχρι τώρα μια σχετική ανοχή. Όμως, είναι γενικώς αναγνωρισμένο ότι ταυτόχρονα εκφράζει τη δυσπιστία της ως προς τα κόμματα, ενώ η κυβέρνηση έδειξε αδυναμία να συσπειρώσει τον κόσμο γύρω από κοινούς στόχους. Πως μπορεί να καλυφθεί αυτή η αδυναμία της κυβέρνησης;

Ευ. Βενιζέλος: Πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και την αναγνώρισή μας στη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, στην ελληνική κοινωνία όπως λέτε, που έχει πράγματι δείξει αξιοθαύμαστη αντοχή και ανοχή. Από την άλλη μεριά, προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι το κομματικό σύστημα διέρχεται μια βαθειά κρίση αντιπροσωπευτικότητας και νομιμοποίησης. Η κοινωνία απομακρύνεται από το κομματικό σύστημα και αυτό δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ίδια την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών θεσμών. Η Κυβέρνηση που έχει θεσμικά την υποχρέωση να διευθύνει πολιτικά τη χώρα δεν λειτουργεί ως Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλά ως Κυβέρνηση εθνικής ανάγκης και εθνικής ενότητας και για αυτό θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα κλίμα συναντίληψης, αδιαμεσολάβητα με την κοινωνία, γιατί για μας η συναίνεση δεν είναι ένα πρόβλημα διακομματικών συνεννοήσεων και διευθετήσεων.  Βέβαια, υπό συνθήκες  οικονομικής κρίσης, μείωσης των εισοδημάτων και αύξησης της ανεργίας, ο κάθε πολίτης καθίσταται δύσπιστος και επιφυλακτικός γιατί βιώνει σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο το πρόβλημα. Χωρίς όμως δημοκρατική συνείδηση και δημοκρατικό ήθος, χωρίς αυτές τις νέες συμπεριφορές που τις έχω πολλές φορές χαρακτηρίσει «μετααντιπροσωπευτικές» και «μεταπλειοψηφικές» δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον εθνικό στόχο που είμαστε υποχρεωμένοι να τον πετύχουμε για τη σωτηρία της χώρας.

ΜτΚ: Είναι δυνατόν να έχουν αίσια έκβαση τα μέτρα που λάβατε όσο δεν καταφέρνετε ν’ αλλάξετε το ψυχολογικό κλίμα της αγοράς και τις διάχυτες ανησυχίες του κάθε Έλληνα για τη δυνατότητα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας; Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να κερδίσει την ψυχολογική μάχη;

Ευ. Βενιζέλος: Μα ήδη σας απάντησα. Καμία δέσμη μέτρων, καμία πολιτική και ιδίως μία πολιτική που είναι επίπονη και επώδυνη δεν μπορεί να πετύχει, αν δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή, εάν δεν υπάρχει ένα αίσθημα αισιοδοξίας και προοπτικής. Ο ψυχολογικός παράγοντας στα θέματα της οικονομίας δεν είναι ατμοσφαιρική διάσταση, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και χειροπιαστό. Είναι το ήμισυ του παντός. Επηρεάζει τις καταναλωτικές, τις φοροδοτικές και τις επενδυτικές συμπεριφορές. Μέσα από μία αισιόδοξη προσέγγιση μπορούμε και πρέπει να σπάσουμε το φαύλο κύκλο για να σώσουμε τη χώρα αλλά και το επίπεδο ζωής μας, άρα να σώσουμε και τα εισοδήματά μας και τις περιουσίες μας σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο και κυρίως να ξαναδώσουμε ελπίδα στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι νιώθουν αποσυνάγωγοι, νοιώθουν αδικημένοι, γιατί δεν έχουν την ίδια αφετηρία με αυτήν που είχαμε εμείς στα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Tags: Συνεντεύξεις 2011

12-14 Μαΐου 2024: Η καμπύλη της Μεταπολίτευσης (1974-2024)Σχετικό link https://ekyklos.gr/ev/849-12-14-maiou-2024-i-kampyli-tis-metapolitefsis-1974-2024.html 

5-7 Νοεμβρίου 2023. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ VΙΙ: Ασυμμετρίες και εθνική ατζέντα

Περισσότερα …

2.5.2023, Ch. Dallara - Ευ. Βενιζέλος: "Ελληνική κρίση: Μαθήματα για το μέλλον"

https://ekyklos.gr/ev/839-ch-dallara-ev-venizelos.html 

Περισσότερα …

Ευ. Βενιζέλος, Μικρή εισαγωγή στο Σύνταγμα και στο Συνταγματικό Δίκαιο, ebook

Περισσότερα …

Πρακτικά του συνεδρίου "Δικαιοσύνη: Η μεταρρύθμιση μιας εξουσίας και η αφύπνιση μιας ιδέας", ebook, 2022

Περισσότερα …

Εκδοχές Πολέμου 2009 - 2022, εκδ. Πατάκη

Περισσότερα …

23.9.2020 Ο Παύλος Τσίμας συζητά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο | Η Ελλάδα Μετά IV: Μετά (; ) την πανδημία 

https://vimeo.com/461294009

6.6.2019 Αποχαιρετιστήρια ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στην Ολομέλεια της Βουλής

https://vimeo.com/340635035

13.2.2019, Ευ. Βενιζέλος Βουλή: Οδηγούμε τη χώρα σε θεσμική εκκρεμότητα, κολοσσιαίων διαστάσεων

https://vimeo.com/316987085

20.12.2018, Ομιλία Ευ. Βενιζέλου στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

https://vimeo.com/307841169

8.3.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 

https://vimeo.com/259154972 

21.2.2018, Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου για την υπόθεση Novartis | "Πάρτε το σχετικό"

https://vimeo.com/256864375