• Ευάγγελος Βενιζέλος, «Η σχέση δικαίου και πολιτικής από τη νεωτερική στη μετανεωτερική εποχή», σε: τιμητικό Τόμο για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τίτλο «Το βιώσιμο Κράτος», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2022 (613-624)
    [link]

  • Προδημοσίευση: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ) Ανάτυπο Τεύχος 5/2021 (σ. 578 - 583) [ PDF ]

.