• Περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 12/2020, Δεκέμβριος 2020. [PDF ]