• Ευ. Βενιζέλος, K. Φ. Kαλαβρός & Γ. A. Πανούσης, Στοιχεία Δικαίου. Παραδόσεις για τους φοιτητές του TEΦAA Πανεπιστημίου Θράκης, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1986, σελ. 33-35

  • Δ. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), O θεσμός των Oλυμπιακών Aγώνων. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Aρχαία Oλυμπία, 3-7.9.1991, Eλληνικό Kέντρο Έρευνας Aθλητικού Δικαίου, Aθήνα 1993, σελ. 169-171