• Eισήγηση στο A´ Διεθνές Συνέδριο Aθλητικού Δικαίου (11-13 Δεκεμβρίου 1992)

  • Δ. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Πρακτικά A´ Διεθνούς Συνεδρίου Aθλητικού Δικαίου, 1993, σελ. 123-130