•  Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι για “Τα προβλήματα εκσυγχρονισμού του ελληνικού πανεπιστημίου” στο πλαίσιο συνεδρίου που οργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου με θέμα “Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στον 21. αιώνα” (30.3.2006)

  • Δ. Κλάδης, Ξ. Κοντιάδης, Γ. Πανούσης (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου, Παπαζήσης, 2007, σελ. 353-360