• ΙΝΔΙΚΤΟΣ 12-13, Φεβρουάριος 2001
  • Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Κυριακή 29 Απριλίου 2001