• Εισήγηση σε επιστημονική εκδήλωση που οργάνωσε το περιοδικό Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με γενικό τίτλο “Διαπλοκή δικαίου και πολιτικής κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων” (20.5.1992)
  • Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 1993.1, σελ. 8-39
  • Ευ. Βενιζέλος, H ερμηνεία του Συντάγματος και τα όρια του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1994, σελ. 107-137
  • Δικαιοσύνη και δίκαιο. Πνευματικό αφιέρωμα στον Μιχαήλ Δ. Στασινόπουλο, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 103-134
  • Δ. Θ. Tσάτσος (επιμ.), H ερμηνεία του Συντάγματος, εκδ. Aντ. N. Σάκκουλα, 1995, σελ. 97-132